Gerelateerde artikelen

Wat doet een Mediacoach?

Een inleiding tot mediacoaches en leesconsulenten in de bibliotheekwereld Laat ik maar eens bij het begin, beginnen en kort toelichten wat een Mediacoach nu eigenlijk is. Wanneer je werkt met het project ‘Bibliotheek op school’ dan horen daar ook uren bij met...

5 les ideeën om de tweede wereldoorlog te behandelen

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijke periode in onze geschiedenis. In deze blog wil ik inzoomen op 5 alternatieve les ideeën om deze periode te bespreken. En vooral in relatie met het leven van kinderen in de huidige tijd.   Supermarkten Bestond de Albert...

5 redenen om vaker te schrijven met kinderen

Is schrijven nog wel van deze tijd? Het lesprogramma zit zo vol. Waarom zou ik dan met kinderen gaan schrijven? In deze blog vertel ik je vijf redenen om vaker met kinderen te schrijven.   Concentratie bij kinderen neemt af Dit blijkt uit een onderzoek van The...

Creatief denken

Hoe kun je creatief denken bij jezelf vergroten? Iedereen is creatief en kan creatief denken. Het is alleen de kunst om creatief te blijven als je ouder wordt, zoals Picasso altijd zei. Kleuters zijn van nature nieuwsgierig. Zand is goud. Je kunt ermee betalen. Het...

De impact van een schooladvies

Hoe een schooladvies mijn vriendschap veranderde In deze blog lees je meer over mijn ervaringen met het schooladvies dat in groep 8 gegeven wordt. Ik ben geïnspireerd door mijzelf. Als klein meisje altijd al de droom gehad om juf te worden en zag ik mijn eigen juf van...

Les ideeën voor het basisonderwijs

Les ideeën voor het afsluiten van het schooljaar en om mee te starten Het einde schooljaar is in zicht en dat betekent afronden met je groep en team. In dit blog geef ik een aantal leuke les ideeën in het basisonderwijs mee die in je voorbereiding voor het nieuwe...

Basisschool startgesprekken voor relatieopbouw en betrokkenheid

Het is belangrijk om het nieuwe schooljaar straks goed met ouders te starten. Inmiddels zijn veel scholen een zogenaamd startgesprek met ouders gewend. Soms met de leerling erbij, vaak nog zonder. Maar hoe voer je nu een startgesprek? En wanneer is die effectief? Na...

Wereldburgerschap in de klas: de 17 werelddoelen als basis

Wereldburgerschap in de klas met de 17 werelddoelen Door te werken aan wereldburgerschap, breng je de wereld in je klas en je klas in de wereld. Als ervaren leerkrachten en pedagogen zien we een groeiende nieuwsgierigheid en bezorgdheid onder kinderen over wereldwijde...

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Toetsen | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Toetsen

Toetsen: een middel om vorderingen te onderzoeken

Toetsen zijn een manier om de vorderingen van een leerling te evalueren en te bepalen hoe hij verder kan ontwikkelen.
Een goede toets is valide, betrouwbaar en geijkt, zodat de resultaten een juiste weergave geven van de kennis en vaardigheden van de leerling.

Summatieve toetsen en formatieve toetsen

Er zijn twee soorten toetsen: summatieve toetsen en formatieve toetsen. Summatieve toetsen helpen bij het nemen van beslissingen over zakken of slagen, terwijl formatieve toetsen gebruikt worden als leer- of instructiemiddel.
Summatieve toetsen worden gebruikt om te bepalen of leerlingen een specifiek onderdeel, leerjaar of onderwijssoort kunnen afsluiten, terwijl formatieve toetsen helpen bij het meten van de vorderingen van leerlingen tijdens het onderwijsleerproces.

Methodegebonden toetsen en methodeonafhankelijke toetsen

Naast het onderscheid tussen formatieve en summatieve toetsen, is er ook een verschil tussen methodegebonden toetsen en methodeonafhankelijke toetsen.
Methodegebonden toetsen meten vaak in welke mate de leerlingen de recent aangeboden leerstof hebben begrepen en kunnen toepassen, terwijl methodeonafhankelijke toetsen een specifieke vaardigheid meten, zoals rekenen of begrijpend lezen.

Json en digitaal toetsen

In het onderwijs wordt steeds meer gebruikgemaakt van json en digitaal toetsen

In het onderwijs wordt steeds meer gebruikgemaakt van digitale middelen. Een van de belangrijkste toepassingen is het digitaal toetsen.

, zoals kleutertoetsen

Kleutertoetsen zijn een belangrijk onderdeel van het leerlingvolgsysteem. Ze worden gebruikt om de ontwikkeling van jonge kinderen te volgen en te evalueren.

, entreetoets

De Entreetoets is een toets van het CITO, dat de vaardigheden van leerlingen op het gebied van rekenen en taal toetst. Deze toets wordt meestal afgenomen in het tweede halfjaar van groep 7, of aan het begin van groep 8.

en rekentoets

Een rekentoets is een toets binnen het vakgebied Rekenen/Wiskunde dat een belangrijke rol speelt bij het bepalen van de kwaliteit van toetsen en assessments. Het is een essentiële toets voor studenten die de PABO-opleiding gaan volgen.

, om de vorderingen van leerlingen te meten en te evalueren.

Digitaal toetsen bieden verschillende voordelen, zoals een snellere en efficiëntere manier van toetsen, evenals de mogelijkheid om directe feedback te geven aan leerlingen.

Toetskalender

Een toetskalender

Een goede toetsplanning is cruciaal voor het succes van leerlingen. Een toetskalender helpt bij het plannen van toetsen en het organiseren van het leerproces.

is een hulpmiddel om alle toetsen en evaluaties te plannen en te organiseren, zodat leerlingen en docenten een goed overzicht hebben van de komende toetsen en evaluaties.

Door het gebruik van een toetskalender kan er een betere planning en organisatie plaatsvinden, waardoor leerlingen en docenten beter voorbereid zijn op de toetsen en evaluaties.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 13 juni 2024

Reacties

0 reacties