Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Hangjongeren | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Hangjongeren

Hangjongeren en hun impact op de maatschappij

Hangjongeren zijn jongeren tussen de 12 en 20 jaar oud die langdurig op een bepaalde plaats in de openbare ruimte verblijven c.q. rondhangen. Dit fenomeen is een bekende verschijning in veel steden en dorpen.
De hangplekken die de jongeren uitkiezen, zijn vaak centrale plaatsen in een wijk, zoals winkelcentra, speelplaatsen, stations en bushaltes, of bepaalde plekken in parken of openbaar groen. Het ontstaan van hangplekken is te verklaren vanuit de behoefte van de jeugd aan sociale interactie.
Het rondhangen wordt vaak afgewisseld met andere activiteiten, zoals het rondrijden op bromfietsen of het spelen met skateboard of voetbal. Het gebeurt regelmatig dat de jongeren vervallen in grensoverschrijdend gedrag en overlast veroorzaken. Dan wordt er gesproken van probleemjongeren

Probleemjongeren zijn jongeren die gedragsproblemen vertonen en vaak ook overlast veroorzaken. Deze jongeren hebben te maken met een combinatie van problemen, zoals gedragsstoornissen, persoonlijke problemen of gezinsproblemen.

en jeugdcriminaliteit

Jeugdcriminaliteit is een complex fenomeen dat een breed scala aan wetsovertredingen omvat, variërend van vernieling tot doodslag. Jongeren die het criminele pad op gaan, experimenteren met crimineel gedrag en verleggen telkens hun grenzen.

.

Oorzaken van overlast door hangjongeren

De oorzaken van overlast door hangjongeren zijn divers. Een belangrijke oorzaak is het gebrek aan sociale vaardigheden en het ontbreken van een veilig en stabiel thuisfront. Ook het gebrek aan alternatieve plekken waar jongeren kunnen samenkomen en sociale interactie kunnen hebben, draagt bij aan het ontstaan van overlast.
Daarnaast spelen ook factoren zoals het gebruik van drugs en alcohol, en het gebrek aan controle en toezicht door ouders en autoriteiten, een rol bij het ontstaan van overlast.

Aanpak van overlast door hangjongeren

Om overlast door hangjongeren aan te pakken, zijn diverse strategieën mogelijk. Een belangrijke aanpak is het werken met jongerenwerkers of straatcoaches, die jongeren kunnen begeleiden en ondersteunen bij het vinden van alternatieve plekken en activiteiten.
Daarnaast kan het zoeken naar alternatieve plekken waar jongeren minder overlast veroorzaken, een effectieve aanpak zijn. Ook het inzetten van mosquitosystemen, een apparaat dat een voor jongeren irritant geluid veroorzaakt, kan een middel zijn om overlast tegen te gaan.
Tot slot kan het instellen van een gebiedsverbod een laatste redmiddel zijn om overlast tegen te gaan.

Conclusie

Hangjongeren en overlast door hangjongeren zijn complexe problemen die een multidisciplinaire aanpak vereisen. Door het begrijpen van de oorzaken en het nemen van gerichte maatregelen, kunnen we werken aan een veiliger en meer sociale samenleving voor alle jongeren.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties