Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Probleemjongeren | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Probleemjongeren

Probleemjongeren in het onderwijs

Probleemjongeren zijn jongeren die gedragsproblemen

Gedragsproblemen zijn ongewenste gedragingen die voor de omgeving of het kind zelf storend zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld agressief, driftig of ongehoorzaam gedrag. Ook vernielzucht of pestgedrag horen hierbij.

vertonen en vaak ook overlast veroorzaken. Deze jongeren hebben te maken met een combinatie van problemen, zoals gedragsstoornissen

Gedragsstoornissen zijn een verzamelnaam voor alle stoornissen bij kinderen, waarbij afwijkend gedrag aangeboren is. Dit is strikt genomen iets anders dan gedragsproblemen, want daarbij is de oorzaak in de omgeving te vinden.

, persoonlijke problemen of gezinsproblemen.

Het is belangrijk om deze jongeren te herkennen en te helpen, omdat zij aan de rand van de maatschappij staan en afglijden naar grensoverschrijdend gedrag en jeugdcriminaliteit

Jeugdcriminaliteit is een complex fenomeen dat een breed scala aan wetsovertredingen omvat, variërend van vernieling tot doodslag. Jongeren die het criminele pad op gaan, experimenteren met crimineel gedrag en verleggen telkens hun grenzen.

. Voortijdig schoolverlaten kan een indicatie zijn dat er bepaalde problemen spelen bij een jongere.

Oorzaken van probleemgedrag

Er zijn verschillende oorzaken voor probleemgedrag bij jongeren, zoals een moeilijke thuissituatie, een leerachterstand of een gebrek aan sociale vaardigheden. Het is belangrijk om deze oorzaken te herkennen en te adresseren om de jongeren te helpen.
Daarnaast spelen ook factoren zoals adolescentie

Adolescentie is een belangrijke fase in het leven van een jongere, waarin zij zich ontwikkelen van kind tot volwassene. Deze fase duurt ongeveer van het 10e tot het 22e levensjaar, hoewel sommige wetenschappers ervoor pleiten om de bovengrens van 22 jaar te verhogen.

en het zoeken naar identiteit een rol bij het ontstaan van probleemgedrag. Jongeren in deze leeftijdsgroep zijn vaak zoekende naar hun plaats in de maatschappij en kunnen hierbij afglijden naar probleemgedrag.

Gevolgen van probleemgedrag

Probleemgedrag bij jongeren kan leiden tot een reeks van negatieve gevolgen, zoals een slechte schoolprestatie, een gebrek aan sociale vaardigheden en een verhoogde kans op jeugdcriminaliteit.
Daarnaast kan probleemgedrag ook leiden tot een verminderd zelfvertrouwen en een gebrek aan motivatie bij de jongeren. Het is belangrijk om deze gevolgen te herkennen en te voorkomen door de jongeren te helpen.

Wijze van aanpak

Het is belangrijk om een multidisciplinaire aanpak te hanteren bij het helpen van probleemjongeren. Dit betekent dat er een samenwerking moet zijn tussen ouders, leerkrachten, hulpverleners en andere betrokkenen.
Daarnaast is het belangrijk om de jongeren zelf te betrekken bij het oplossen van hun problemen. Dit kan worden gedaan door middel van gesprekken, groepsgesprekken en andere vormen van communicatie.

Conclusie

Probleemjongeren vereisen aandacht en actie. Door de oorzaken en gevolgen van probleemgedrag te begrijpen en gerichte maatregelen te nemen, kunnen we helpen om deze jongeren op het goede spoor te krijgen.
Het is belangrijk om een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving te creëren voor alle jongeren, zodat zij zich veilig en gesteund voelen en kunnen groeien tot volwaardige burgers.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties