Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Adolescentie | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Adolescentie

Adolescentie: een cruciale fase in de ontwikkeling

Adolescentie is een belangrijke fase in het leven van een jongere, waarin zij zich ontwikkelen van kind tot volwassene. Deze fase duurt ongeveer van het 10e tot het 22e levensjaar, hoewel sommige wetenschappers ervoor pleiten om de bovengrens van 22 jaar te verhogen.
Tijdens deze fase gaan jongeren door verschillende stadia heen. In de vroege adolescentie (10-14) willen zij vooral bij de groep horen en worden zij sterk beïnvloed door hun peers. In de midden-adolescentie (14-17) staan zij in het teken van exploratie en zelfontplooiing, waarbij zij proberen om hun identiteit te vinden. En in de late adolescentie (18 en verder) is de identiteit verder ontwikkeld en zijn jongeren soms onverwacht volwassen, maar ook soms onverwacht onvolwassen.

Ontwikkelingspsychologie en adolescente

Ontwikkelingspsychologie

De ontwikkelingspsychologie is een wetenschap die de normale ontwikkeling van kind tot oudere bestudeert. Het richt zich op het begrijpen van de cognitieve, sociaal-emotionele, morele en basisontwikkeling van individuen.

speelt een cruciale rol bij het begrijpen van de adolescentie. Het helpt om de psychosociale ontwikkeling

Psychosociale ontwikkeling is een cruciale fase in de ontwikkeling van kinderen, waarbij zij leren omgaan met anderen en sociale vaardigheden ontwikkelen. Deze fase is nauw verbonden met de cognitieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

van jongeren te begrijpen en om hun gedrag en keuzes te interpreteren. Door het begrijpen van de adolescentie kunnen ouders, docenten en andere volwassenen jongeren beter ondersteunen en begeleiden.

Puberteit

De puberteit is een periode van grote veranderingen, zowel fysiek als psychologisch. Het is een tijd van exploratie, waarin jongeren proberen hun identiteit te vinden en hun plaats in de wereld te bepalen. Tussen de leeftijd van 10 en 18 jaar doorlopen jongeren een reeks van fases, waarin zij zich ontwikkelen tot volwassenen.

is een belangrijke fase in de adolescentie, waarin jongeren fysiek en emotioneel veranderen. Het is een tijd van grote veranderingen, waarbij jongeren proberen om hun plaats in de wereld te vinden. Probleemjongeren

Probleemjongeren zijn jongeren die gedragsproblemen vertonen en vaak ook overlast veroorzaken. Deze jongeren hebben te maken met een combinatie van problemen, zoals gedragsstoornissen, persoonlijke problemen of gezinsproblemen.

zijn jongeren die moeite hebben om zich aan te passen aan de veranderingen en die hulp nodig hebben om hun weg te vinden.

Wijze van aanpak

Om jongeren te helpen tijdens de adolescentie, is het belangrijk om een juiste aanpak te kiezen. Dit kan door het bieden van steun en begeleiding, het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving en het bieden van kansen voor sociale interactie en exploratie. Bovendien is het belangrijk om jongeren te leren om hun emoties en gedachten te begrijpen en te beheersen.

Conclusie

Adolescentie is een cruciale fase in het leven van een jongere, waarin zij zich ontwikkelen van kind tot volwassene. Door het begrijpen van de adolescentie en het kiezen van een juiste aanpak, kunnen wij jongeren beter ondersteunen en begeleiden. Dit helpt om een gezonde en evenwichtige ontwikkeling te bevorderen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 10 juni 2024

Reacties

0 reacties