Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Kerndoelen | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Kerndoelen

Kerndoelen in het onderwijs

Kerndoelen geven per vak aan wat de leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van de basisschool. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de kerndoelen opgesteld als een referentiekader voor scholen, zodat leerkrachten weten waar zij zich op moeten richten bij de ontwikkeling van de leerlingen.
De kerndoelen gaan over de hoofdlijnen, scholen hebben zelf de vrijheid om te bepalen hoe de kinderen de doelen halen. De kerndoelen zijn ingedeeld per leergebied, zoals Nederlands, Engelse taal, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.

Inhoudslijnen en aanbodsdoelen

Een completer overzicht van het aanbod bij de kerndoelen geven de inhoudslijnen met aanbodsdoelen. Deze inhoudslijnen helpen leerkrachten om een gebalanceerde en resultaatgerichte leeromgeving te creëren.
De kerndoelen zijn een belangrijke basis voor het lesdoelen

Lesdoelen zijn de inhoudelijke doelen die een leerkracht wil bereiken met zijn les. Deze doelen kunnen betrekking hebben op kennis, vaardigheden en attitude. Het is cruciaal om deze doelen te formuleren op een manier die meetbaar en evaluerbaar is.

en tussendoelen

Tussendoelen zijn een cruciale component in het onderwijsproces. Ze beschrijven de belangrijkste mijlpalen in de ontwikkeling van leerlingen en helpen bij het bereiken van de kerndoelen.

. Leerkrachten kunnen deze doelen gebruiken om een lesplan te maken dat aansluit bij de onderwijsbehoeften

Onderwijsbehoeften zijn de voorwaarden die een kind nodig heeft om goed te kunnen leren. Elk kind heeft zijn eigen unieke onderwijsbehoeften, afhankelijk van zijn individuele eigenschappen en behoeften.

van de leerlingen.

Voordelen van kerndoelen

De kerndoelen bieden verschillende voordelen voor het onderwijs. Ze helpen leerkrachten om een duidelijke richtlijn te hebben voor de ontwikkeling van de leerlingen en zorgen voor een gebalanceerde en resultaatgerichte leeromgeving.
Daarnaast helpen de kerndoelen om de kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten zijn essentiële eigenschappen die een persoon definiëren. Ze zijn van nature aanwezig, maar kunnen worden ontwikkeld en verfijnd. Enkele voorbeelden van kernkwaliteiten zijn: betrouwbaarheid, doelgerichtheid, standvastigheid en zelfverzekerdheid.

van de leerlingen te meten en te evalueren. Dit helpt leerkrachten om de leerlingen beter te begrijpen en om een passende onderwijsaanpak te kiezen.

Conclusie

Kerndoelen spelen een cruciale rol in het onderwijs. Ze helpen leerkrachten om een duidelijke richtlijn te hebben voor de ontwikkeling van de leerlingen en zorgen voor een gebalanceerde en resultaatgerichte leeromgeving.
Door de kerndoelen te gebruiken, kunnen leerkrachten een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving creëren voor alle leerlingen. Dit helpt om de onderwijskansen te verbeteren en de leerlingen beter te laten presteren.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties