Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Lesdoelen | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Lesdoelen

Lesdoelen in het onderwijs

Lesdoelen zijn de inhoudelijke doelen die een leerkracht wil bereiken met zijn les. Deze doelen kunnen betrekking hebben op kennis, vaardigheden en attitude. Het is cruciaal om deze doelen te formuleren op een manier die meetbaar en evaluerbaar is.
Om lesdoelen effectief te maken, is het belangrijk om ze SMARTI te formuleren. Dit betekent dat de doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden en inspirerend moeten zijn. Door deze criteria te hanteren, kan een leerkracht gericht werken aan de ontwikkeling van de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.

Kenmerken van lesdoelen

Lesdoelen moeten duidelijk en concreet zijn, zodat de leerkracht en de leerlingen weten wat er verwacht wordt. Het is ook belangrijk om lesdoelen te koppelen aan de kerndoelen

Kerndoelen geven per vak aan wat de leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van de basisschool. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de kerndoelen opgesteld als een referentiekader voor scholen, zodat leerkrachten weten waar zij zich op moeten richten bij de ontwikkeling van de leerlingen.

en tussendoelen

Tussendoelen zijn een cruciale component in het onderwijsproces. Ze beschrijven de belangrijkste mijlpalen in de ontwikkeling van leerlingen en helpen bij het bereiken van de kerndoelen.

van het curriculum. Dit helpt om een coherent en resultaatgericht onderwijs

In het resultaatgericht onderwijs wordt de focus gelegd op het behalen van goede resultaten. Leerkrachten en het team werken individueel samen om deze doelstellingen te bereiken. De resultaten kunnen variëren per school en onderwijsconcept, maar het is essentieel om hoge verwachtingen te hebben van de leerlingen.

te bieden.

Lesdoelen kunnen ook worden gebruikt om de leerprestaties

Leerprestaties zijn een belangrijke indicator voor het succes van het leerproces. Het zijn de resultaten van de inspanningen van leerlingen om nieuwe vaardigheden en kennis te verwerven. Leerprestaties geven een beeld van de ontwikkeling van een kind op een bepaald gebied en helpen leerkrachten om het leerproces te evalueren en te verbeteren.

van leerlingen te evalueren. Door de lesdoelen te gebruiken als een referentiepunt, kan een leerkracht bepalen of de leerlingen de verwachte resultaten hebben bereikt. Dit helpt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de leerkracht te helpen bij het nemen van gerichte beslissingen.

Voordelen van lesdoelen

Lesdoelen bieden verschillende voordelen voor zowel de leerkracht als de leerlingen. Ze helpen om de lesstructuur te verbeteren, de leerkracht te helpen bij het plannen van de les en de leerlingen te motiveren om hun beste te geven. Bovendien helpen lesdoelen om de leerprestaties te verbeteren en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.
Door lesdoelen te gebruiken, kan een leerkracht ook een meer gerichte en leergerichte aanpak

De leergerichte aanpak is een onderwijsconcept dat leerlingen motiveert om hun eigen leerproces te verbeteren. Deze aanpak is gebaseerd op de prestatiedoelentheorie, die onderscheid maakt tussen leerdoelen en prestatiedoelen.

hanteren. Dit helpt om de leerlingen te helpen bij het bereiken van hun leerdoelen en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Conclusie

Lesdoelen zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Ze helpen om de lesstructuur te verbeteren, de leerkracht te helpen bij het plannen van de les en de leerlingen te motiveren om hun beste te geven. Door lesdoelen te gebruiken, kan een leerkracht een meer gerichte en leergerichte aanpak hanteren en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties