Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Leerlinggebonden financiering | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Leerlinggebonden financiering

Leerlinggebonden financiering: een rugzak voor kinderen met een beperking

Leerlinggebonden financiering (LGF) is een speciale regeling voor kinderen met een beperking of handicap binnen het reguliere onderwijs. Het doel is om deze leerlingen extra ondersteuning te bieden om hun volledige potentieel te bereiken.
De Commissie van Indicatiestelling (CvI) beoordeelt of een leerling in aanmerking komt voor deze financiële hulp. De commissie kijkt naar de aard van de beperking en de gevolgen van de stoornis voor het onderwijs. Leerlingen met een indicatie ontvangen een extra budget voor lesmateriaal, leermiddelen en extra begeleidingsuren.

Het budget: een flexibele hulp

Het budget kan op verschillende manieren gebruikt worden. Leerlingen kunnen individuele hulp ontvangen tijdens extra begeleidingsuren. Deze uren kunnen binnen school gebruikt worden door de leerkracht, de RT-er of de onderwijsassistent, maar ook buiten school ingezet worden voor een ambulante begeleider.
Leerlinggebonden financiering is iets anders dan een persoonsgebonden budget (PGB). Bij een PGB krijgen de ouders zelf het geld in handen en kunnen zij zelf een zorgverlener uitkiezen. Bij een LGF krijgt de school het budget toegekend.

Voordelen voor leerlingen

Leerlinggebonden financiering biedt verschillende voordelen voor leerlingen. Het helpt hen om hun volledige potentieel te bereiken en biedt extra ondersteuning bij het leren. Bovendien kan het budget gebruikt worden voor lesmateriaal en leermiddelen die speciaal zijn aangepast aan de behoeften van de leerling.
Leerlinggebonden financiering is ook van toepassing in het MBO. Leerlingen in het MBO kunnen eveneens profiteren van deze regeling om hun opleiding te voltooien.

Conclusie

Leerlinggebonden financiering is een belangrijke regeling voor kinderen met een beperking of handicap. Het biedt extra ondersteuning en helpt hen om hun volledige potentieel te bereiken. Door deze regeling kunnen leerlingen een eerlijke kans krijgen om succesvol te zijn in hun opleiding.
json [‘leerlingenzorg

Leerlingenzorg is een cruciale component van het onderwijsproces. Het biedt extra steun aan leerlingen die het nodig hebben om hun volledige potentieel te bereiken. Deze zorg kan variëren van leerproblemen tot sociale problemen en alles daartussenin.

‘, ‘financiering van het onderwijs

Het onderwijsstelsel ontvangt jaarlijks een budget van de Rijksoverheid voor de kosten van materiaal en personeel. Dit budget wordt de lump sum genoemd. Instellingen bepalen zelf hoe ze de lump sum besteden. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het financiële beleid van onderwijsinstellingen.

‘, ‘leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding is een cruciale component van het onderwijsproces. Het richt zich op het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen, zodat zij optimaal kunnen leren en groeien. Leerlingbegeleiding kan op verschillende niveaus plaatsvinden, zoals in de klas, binnen de school en buiten de school.

‘, ‘leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een cruciaal onderdeel van het onderwijs. Het helpt leerkrachten om de ontwikkeling van leerlingen te volgen en het onderwijsaanbod af te stemmen op de individuele behoeften van leerlingen.

‘, ‘funderend onderwijs

Funderend onderwijs is een breed begrip dat zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs omvat.

‘]

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties