Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Leerrendement | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Leerrendement

Leerrendement: het meetbaar maken van leerprestaties

Het leerrendement is een belangrijke indicator voor het meten van de leerprestaties

Leerprestaties zijn een belangrijke indicator voor het succes van het leerproces

Het leerproces is een essentiële fase in het onderwijs waarin leerlingen kennis en vaardigheden verwerven. In dit proces speelt de leerkracht een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit en effectiviteit van het leerproces.

. Het zijn de resultaten van de inspanningen van leerlingen om nieuwe vaardigheden en kennis te verwerven. Leerprestaties geven een beeld van de ontwikkeling van een kind op een bepaald gebied en helpen leerkrachten om het leerproces te evalueren en te verbeteren.

van leerlingen. Het geeft het rendement van het leren van leerlingen aan, waardoor het een waardevolle tool is voor docenten en onderwijsinstellingen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Het leerrendement wordt berekend door de leerprestaties van leerlingen te vergelijken met de verwachte leeruitkomsten. Dit kan worden gedaan door het gebruik van verschillende methoden, zoals het DLE (Dynamisch LeerEffect) of het gebruik van leerpotentieel

Leerpotentieel verwijst naar het inherente vermogen van een individu om kennis en vaardigheden te verwerven en te ontwikkelen gedurende zijn of haar leven. Het concept leerpotentieel erkent dat iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of aanleg, het vermogen heeft om te leren en zichzelf te verbeteren.

modellen. Het leerrendement kan worden uitgedrukt in een percentage, waarbij 100% het ideale leerrendement vertegenwoordigt.

Het belang van leerrendement

Het leerrendement is belangrijk omdat het docenten en onderwijsinstellingen in staat stelt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Door het meten van het leerrendement kunnen zij identificeren waar leerlingen extra ondersteuning nodig hebben en kunnen zij hun lesmethoden aanpassen om beter aan de behoeften van de leerlingen te voldoen.
Bovendien kan het leerrendement worden gebruikt om de effectiviteit van verschillende lesmethoden en onderwijsprogramma’s te evalueren. Dit kan helpen om het onderwijs te verbeteren en om de leerprestaties van leerlingen te verbeteren.

Wijze van aanpak

Om het leerrendement te verbeteren, is het belangrijk om een opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken is een bewuste, systematische en cyclische aanpak om de resultaten van leerlingen te verbeteren. Het gaat hierbij niet alleen om leerprestaties, maar ook om sociaal-emotionele resultaten. Het is belangrijk dat leerlingen, ouders en het vervolgonderwijs tevreden zijn met de opbrengsten.

aan te nemen. Dit betekent dat docenten en leerlingen samenwerken om leerdoelen te stellen en om de leerprestaties te meten. Bovendien is het belangrijk om een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving

De leeromgeving is een cruciale factor bij het bepalen van de kwaliteit van het leerproces. Een rijke leeromgeving biedt leerlingen de mogelijkheid om hun leerpotentieel te ontwikkelen en hun vaardigheden te verbeteren.

te creëren, waarbij alle leerlingen de kans krijgen om hun leerpotentieel te ontwikkelen.

Daarnaast is het belangrijk om het leerrendement te koppelen aan het leerproces. Dit betekent dat docenten en leerlingen samenwerken om de leerstof te ontwikkelen en om de leerprestaties te meten. Dit kan helpen om het leerrendement te verbeteren en om de leerprestaties van leerlingen te verbeteren.

Conclusie

Het leerrendement is een belangrijke indicator voor het meten van de leerprestaties van leerlingen. Door het gebruik van het leerrendement kunnen docenten en onderwijsinstellingen de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en kunnen zij de leerprestaties van leerlingen verbeteren. Het is belangrijk om een opbrengstgericht werken aan te nemen en om het leerrendement te koppelen aan het leerproces.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties