Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Opbrengstgericht werken | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken: een effectieve aanpak voor onderwijs

Opbrengstgericht werken is een bewuste, systematische en cyclische aanpak om de resultaten van leerlingen te verbeteren. Het gaat hierbij niet alleen om leerprestaties, maar ook om sociaal-emotionele resultaten. Het is belangrijk dat leerlingen, ouders en het vervolgonderwijs tevreden zijn met de opbrengsten.
Bij opbrengstgericht werken worden hoge verwachtingen gesteld voor de kinderen en wordt er uitgegaan van doelgericht werken. De doelen worden op groepsniveau geformuleerd en vertaald naar een groepsplan. Op deze manier kunnen de verschillen binnen de groep beter worden gehanteerd.

Kwaliteitskaarten voor opbrengstgericht werken

Kwaliteitskaarten zijn ontwikkeld om de opbrengsten te verhogen. Bewustwording is een vereiste om de opbrengsten te verhogen. Ook zijn de leerkrachtvaardigheden erg belangrijk bij opbrengstgericht werken.
Opbrengstgericht werken is een resultaatgericht onderwijs

In het resultaatgericht onderwijs wordt de focus gelegd op het behalen van goede resultaten. Leerkrachten en het team werken individueel samen om deze doelstellingen te bereiken. De resultaten kunnen variëren per school en onderwijsconcept, maar het is essentieel om hoge verwachtingen te hebben van de leerlingen.

aanpak die gericht is op het behalen van concrete doelstellingen. Het is een prestatiegerichte aanpak

In het onderwijs speelt de prestatiegerichte aanpak een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van het leerproces. Deze aanpak is gebaseerd op de prestatiedoelentheorie, die zich bezighoudt met de redenen waarom leerlingen leren en zich inzetten.

die leerlingen helpt om hun vaardigheden en kennis te verbeteren.

Voordelen van opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken heeft verschillende voordelen. Het helpt leerlingen om hun vaardigheden en kennis te verbeteren, en het zorgt voor een betere samenwerking tussen leerlingen, ouders en het vervolgonderwijs.
Opbrengstgericht werken is een handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken is een aanpak die de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen wil verbeteren. Het doel is om adaptief onderwijs concreet te maken en de onderwijsbehoeften van kinderen centraal te stellen.

dat leerlingen helpt om hun doelstellingen te behalen. Het is een oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken is een effectieve aanpak in het onderwijs om leerlingen te helpen bij het bereiken van hun doelstellingen. Het gaat om een werkwijze waarbij de focus ligt op het vinden van oplossingen in plaats van het analyseren van problemen. Dit betekent dat de leerkracht en de leerling samenwerken om een oplossing te vinden voor een bepaald probleem.

dat leerlingen helpt om problemen op te lossen en hun vaardigheden te verbeteren.

Conclusie

Opbrengstgericht werken is een effectieve aanpak voor onderwijs. Het helpt leerlingen om hun vaardigheden en kennis te verbeteren, en het zorgt voor een betere samenwerking tussen leerlingen, ouders en het vervolgonderwijs. Het is een resultaatgericht onderwijsaanpak die gericht is op het behalen van concrete doelstellingen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties