Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Leerstijl | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Leerstijl

Leerstijl: een cruciale rol in het onderwijs

Leerstijl speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de kwaliteit van het leerproces

Het leerproces is een essentiële fase in het onderwijs waarin leerlingen kennis en vaardigheden verwerven. In dit proces speelt de leerkracht een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit en effectiviteit van het leerproces.

. Het is essentieel om de leerstijl van een leerling te begrijpen om een effectieve leeromgeving

De leeromgeving is een cruciale factor bij het bepalen van de kwaliteit van het leerproces. Een rijke leeromgeving biedt leerlingen de mogelijkheid om hun leerpotentieel te ontwikkelen en hun vaardigheden te verbeteren.

te creëren. Leerstijl wordt omschreven als een samenhangend geheel van leerstrategie

Een leerstrategie is de manier waarop een leerling het leren aanpakt. Het is een cruciale factor bij het bepalen van de kwaliteit van het leerproces. Leerstrategieën zijn een onderdeel van de cognitieve strategieën, die de manieren zijn waarop de leerling informatie verwerkt, zoals het oplossen van problemen en het focussen van de aandacht.

ën, leermodellen en leeroriëntatie, dat kenmerkend is voor een lerende in een bepaalde periode.

Verschillende onderzoekers hebben verschillende leerstijlen benoemd. Vermunt onderscheidt vier leerstijlen: de betekenisvolle leerstijl, de toepassingsgerichte leerstijl, de reproductiegerichte leerstijl en de ongerichte leerstijl. Ook Kolb heeft vier leerstijlen benoemd: de divergente leerstijl, de assimilerende leerstijl, de convergente leerstijl en de uitvoerende leerstijl.

Kritiek op de definitie van leerstijl

Er is veel kritiek op de theorie van leerstijlen. Sommigen zien het begrip leerstijl als een neuromythe. Jelle Jolles e.a. schrijven dat het incorrect is om aan te nemen dat slechts één sensorische modaliteit betrokken is bij de informatieverwerking. Ook Paul Kirschner ageert tegen de definitie van leerstijlen en formuleert een eigen definitie van leerstijlen.
Het is belangrijk om de leerstijl van een leerling te begrijpen om een effectieve leeromgeving te creëren. Een goede leerkracht weet hoe hij of zij het best kan inspelen op de sterktes van de leerling om te compenseren voor de zwaktes. Dit kan worden bereikt door het combineren van verschillende leerstrategieën en het aanbieden van een diversiteit aan leeractiviteiten.

Wijze van aanpak

Het identificeren en begrijpen van de leerstijl van een leerling is essentieel voor een effectieve leeromgeving. Diverse strategieën helpen hierbij. Ten eerste helpt het om de leerling te laten reflecteren op zijn eigen leerproces. Daarnaast zorgt het combineren van verschillende leeractiviteiten voor een diversiteit aan leerstijlen. Bovendien speelt het opleiden van leerkrachten een cruciale rol. Training helpt hen namelijk om de leerstijl van een leerling te begrijpen en aan te pakken.

Conclusie

Leerstijl is een belangrijk aspect van het onderwijs. Door de leerstijl van een leerling te begrijpen en gerichte maatregelen te nemen, dragen we bij aan een effectieve leeromgeving. Iedereen in het onderwijs heeft namelijk deze verantwoordelijkheid. Zo creëren we een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving voor alle leerlingen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties