Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Maakonderwijs | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Maakonderwijs

Maakonderwijs: een nieuwe manier van leren

Maakonderwijs is een innovatieve onderwijsvorm waarbij leerlingen leren door experimenteren en doen, waarbij kunstonderwijs

Kunstonderwijs is een vorm van onderwijs dat zich richt op de beeldende kunst, muziek, theater, dans, film, literatuur, poëzie en architectuur. Het omvat een breed spectrum aan kunstvormen, van traditionele tot actuele en toegepaste vormen.

, unitonderwijs

In het unitonderwijs worden de traditionele klassen vervangen door units van vijftig tot negentig kinderen. Leerkrachten werken in deze units in een gedifferentieerd team samen met mensen van binnen en buiten de school. Deze vorm van onderwijs is een alternatief voor het leerstofjaarklassensysteem en wordt vaak toegepast bij scholen die een andere aanpak zoeken.

, beroepsonderwijs

Beroepsonderwijs is een vorm van onderwijs dat leerlingen voorbereidt op het uitoefenen van een beroep. Het combineert theoretische en praktische vaardigheden om leerlingen te laten excelleren in hun toekomstige carrière. Het beroepsonderwijs richt zich op beroepen waarvoor een gekwalificeerde opleiding vereist of wenselijk is.

, immersief onderwijs

Immersief onderwijs is een innovatieve aanpak die het leerproces wil verbeteren door leerlingen volledig te betrekken bij het leerproces. Het is gebaseerd op het idee dat leren effectiever kan zijn wanneer studenten actief betrokken zijn en een actieve rol spelen in hun eigen educatie.

en funderend onderwijs

Funderend onderwijs is een breed begrip dat zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs omvat.

samengaan. Leerlingen passen bijvoorbeeld in een les of workshop opgedane kennis toe en leren nieuwe vaardigheden door een zelfbedacht object te maken.

Bij maakonderwijs gaat het om het proces van leren en niet om het ene juiste antwoord. In de beoordeling staat het proces centraal en de experimenten en conclusies van de leerlingen. Omdat leerlingen dat zelf ook zo ervaren, voelen ze zich eigenaar van het proces.

Het doel van maakonderwijs

Het doel van maakonderwijs is om leerlingen te laten leren door experimenteren en doen, waarbij ze hun creativiteit en kunstzinnigheid kunnen inzetten. Leerlingen leren al doende en ontwikkelen hun vaardigheden door een zelfbedacht object te maken.
Maakonderwijs biedt leerlingen de kans om hun eigen projecten te ontwikkelen en uit te voeren, waarbij ze hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen. Dit helpt leerlingen om hun eigenaar te worden van hun leerproces.

De voordelen van maakonderwijs

Maakonderwijs biedt verschillende voordelen voor leerlingen. Het helpt leerlingen om hun creativiteit en kunstzinnigheid te ontwikkelen, hun vaardigheden te verbeteren en hun eigenaar te worden van hun leerproces.
Bovendien helpt maakonderwijs leerlingen om hun probleemoplossend vermogen te verbeteren, hun kritisch denken te ontwikkelen en hun samenwerking en communicatie te verbeteren.

De toekomst van maakonderwijs

Maakonderwijs is een innovatieve onderwijsvorm die de toekomst van het onderwijs zal beïnvloeden. Het biedt leerlingen de kans om hun eigen projecten te ontwikkelen en uit te voeren, waarbij ze hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen.
Maakonderwijs zal de manier waarop we leren en lesgeven veranderen en zal een nieuwe generatie van leerlingen opleiden die klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst.

Conclusie

Maakonderwijs is een innovatieve onderwijsvorm die de toekomst van het onderwijs zal beïnvloeden. Het biedt leerlingen de kans om hun eigen projecten te ontwikkelen en uit te voeren, waarbij ze hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen.
Maakonderwijs zal de manier waarop we leren en lesgeven veranderen en zal een nieuwe generatie van leerlingen opleiden die klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties