Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Mcdd | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Mcdd

Multiple complex developmental disorder (McDD)

McD

Conduct Disorder (CD) is een psychische aandoening die bij ongeveer 2% van de kinderen voorkomt, vaker bij jongens dan bij meisjes. Het is een stoornis die gekenmerkt wordt door antisociaal gedrag en een verstoorde relatie tussen kind en ouders.

D is een meervoudig complexe ontwikkelingsstoornis in het autistisch spectrum. Het wordt gekenmerkt door moeilijkheden bij het reguleren van emoties en gedachten. Kinderen met McDD hebben vaak moeite met het doorzien van sociale verhoudingen en kunnen snel in paniek raken bij kleine veranderingen.

De symptomen van McDD kunnen variëren van kind tot kind. Sommige kinderen met McDD vermijden sociaal contact en hebben gebrek aan empathie, terwijl anderen helemaal opgaan in hun fantasie en het verschil met de werkelijkheid niet meer goed onderscheiden. De behandeling richt zich op het verminderen van angsten en het bieden van structuur.

Oorzaken van mcDD

De oorzaken van McDD zijn nog niet volledig begrepen. Onderzoekers denken dat het een combinatie is van genetische en omgevingsfactoren. Het is belangrijk om te onthouden dat McDD geen gevolg is van slechte opvoeding of een zwakke karakter.
Er zijn verschillende theorieën over de oorzaken van McDD, zoals de sociale leertheorie, de cognitieve theorie en de neurobiologische theorie. De sociale leertheorie stelt dat kinderen met McDD moeite hebben met het leren van sociale vaardigheden door observatie en imitatie. De cognitieve theorie stelt dat kinderen met McDD moeite hebben met het verwerken van informatie en het maken van beslissingen.

Diagnose en behandeling

De diagnose van McDD wordt gesteld door een team van specialisten, waaronder een kinderpsychiater, een klinisch psycholoog en een logopedist. De diagnose wordt gesteld op basis van een uitgebreide beoordeling van het kind, inclusief observaties, interviews en tests.
De behandeling van McDD richt zich op het verminderen van angsten en het bieden van structuur. Dit kan worden bereikt door middel van cognitieve gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining en ouderschapssteun. Het is belangrijk om een individuele aanpak te hanteren, omdat elk kind uniek is en verschillende behoeften heeft.

Wijze van aanpak

Het is belangrijk om een multidisciplinaire aanpak te hanteren bij de behandeling van McDD. Dit betekent dat verschillende specialisten samenwerken om een individuele behandeling te bieden. Het is ook belangrijk om ouders en verzorgers te betrekken bij de behandeling, omdat zij een belangrijke rol spelen bij het bieden van steun en structuur.
Er zijn verschillende strategieën die kunnen worden gebruikt bij de behandeling van McDD, zoals het gebruik van visualisatietechnieken, het bieden van emotionele steun en het creëren van een veilige leeromgeving. Het is belangrijk om deze strategieën aan te passen aan de individuele behoeften van het kind.

Conclusie

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties