Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Cd | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Cd

Conduct disorder (CD) in het onderwijs

Conduct Disorder (CD) is een psychische aandoening die bij ongeveer 2% van de kinderen voorkomt, vaker bij jongens dan bij meisjes. Het is een stoornis die gekenmerkt wordt door antisociaal gedrag en een verstoorde relatie tussen kind en ouders.
Kenmerken van CD kunnen zijn: agressie tegen mens en dier, eigendommen van anderen schenden, onbetrouwbaar gedrag of diefstal en ernstige overtreding van regels. Het is belangrijk om deze kenmerken te herkennen om eerlijke en gelijke onderwijskansen te waarborgen.

Oorzaken van cD

De oorzaak van CD is niet altijd te herleiden. Een verstoorde ouder-kind relatie kan een rol spelen, maar ook kindkenmerken, zoals prikkelgevoeligheid, kunnen een belangrijke oorzaak zijn. Bovendien kan een combinatie van factoren, zoals genetische aanleg en omgevingsfactoren, ook een rol spelen.
CD wordt vaak in een adem genoemd met Oppositional Defiant Disorder (ODD), maar het gedrag bij CD is vaak meer grensoverschrijdend dan bij ODD. Het is belangrijk om deze twee stoornissen te onderscheiden om een juiste diagnose te stellen en een effectieve behandeling te bieden.

Gevolgen van cD

CD kan ernstige gevolgen hebben voor de omgeving. Kinderen met CD hebben vrijwel altijd externe hulp en/of medicatie nodig. Bovendien kan CD leiden tot sociale isolatie, een slechte schoolprestatie en een verhoogd risico op andere psychische aandoeningen.
Daarom is het essentieel om CD te herkennen en te behandelen. Een vroege diagnose en behandeling kan helpen om de gevolgen van CD te verminderen en een betere toekomst te bieden voor kinderen met deze stoornis.

Wijze van aanpak

Het identificeren en behandelen van CD is een complex proces dat een multidisciplinaire aanpak vereist. Een team van deskundigen, zoals psychologen, psychiaters en leerkrachten, moet samenwerken om een juiste diagnose te stellen en een effectieve behandeling te bieden.
Bovendien is het belangrijk om ouders en leerkrachten te betrekken bij de behandeling van CD. Zij kunnen helpen om het kind te ondersteunen en de behandeling te versterken.

Conclusie

CD is een ernstige psychische aandoening die een grote impact kan hebben op het leven van kinderen en hun omgeving. Het is belangrijk om CD te herkennen en te behandelen om een betere toekomst te bieden voor kinderen met deze stoornis. Door samen te werken en een multidisciplinaire aanpak te hanteren, kunnen we helpen om de gevolgen van CD te verminderen en een eerlijker onderwijssysteem te creëren.

dcd

DCD is een aandoening die problemen veroorzaakt bij de motoriek en ruimtelijke oriëntatie. Het wordt ook wel dyspraxie genoemd, maar deze term wordt vaker gebruikt wanneer de problemen op oudere leeftijd ontstaan.

, mcdd

Mcdd is een meervoudig complexe ontwikkelingsstoornis in het autistisch spectrum. Het wordt gekenmerkt door moeilijkheden bij het reguleren van emoties en gedachten. Kinderen met Mcdd hebben vaak moeite met het doorzien van sociale verhoudingen en kunnen snel in paniek raken bij kleine veranderingen.

, dl

De didactische leeftijd (DL) is een belangrijke concept in het onderwijs dat het aantal maanden weergeeft dat een leerling onderwijs heeft gevolgd, vanaf groep drie. Per jaar gaat het om tien maanden. Een kind heeft aan het einde van groep vier dus een didactische leeftijd van twintig.

, PCM

Bias in het onderwijs speelt een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van toetsen en assessments. Daarom is het van groot belang om bias te herkennen en te vermijden om eerlijke en gelijke onderwijskansen te waarborgen. Culturele bias, taalbias, socio-economische bias en genderbias zijn enkele voorbeelden van bias die kunnen voorkomen in het onderwijs.

, cao

Bias in het onderwijs speelt een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van toetsen en assessments. Daarom is het van groot belang om bias te herkennen en te vermijden om eerlijke en gelijke onderwijskansen te waarborgen. Het is essentieel om de oorzaken en gevolgen van bias te begrijpen en gerichte maatregelen te nemen.

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 10 juni 2024

Reacties

0 reacties