Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Observeren | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Observeren

Observeren in het onderwijs

Observeren is een belangrijke vaardigheid in het onderwijs. Het is het bewust waarnemen van een persoon en het beschrijven van wat je ziet. Dit kan handelingen van kinderen zijn, maar ook de houding, het gedrag, interacties tussen kinderen of gebeurtenissen.
Er zijn verschillende soorten observeren, zoals systematisch of gestructureerd observeren en niet-systematisch of ongestructureerd observeren. Bij systematisch observeren heeft de observator een vooraf vastgesteld doel voor ogen, zoals het begrijpen van een bepaald gedrag. Bij niet-systematisch observeren nemen we voortdurend waar, zonder een vooraf vastgesteld doel.
Ook is er onderscheid tussen participerend en niet-participerend observeren. De meeste observaties zijn participerend, waarbij de observator deelneemt aan de situatie. Bij niet-participerend observeren is hij toeschouwer en bevindt hij zich niet in de situatie.

Methodieken van observeren

Er zijn verschillende methodieken om kinderen te observeren, zoals een logboek, een observatieschema, een tel- of duurmethode, een codeersysteem of een beoordelingsschaal. Welke methode je gebruikt, is afhankelijk van de vraagstelling.
Een gerichte observatie vraagt een goede voorbereiding. De volgende punten moeten allemaal meegenomen worden in de voorbereiding: Met welk doel of waarom wordt geobserveerd? Op welk soort gedrag wordt gelet? Met welke methode kunnen de nodige gegevens verzameld worden? In welke situatie(s) wordt geobserveerd? Wie is de meest geschikte persoon om te observeren? Of wordt er een camera gebruikt?

Interpreteren van de resultaten

Na de observatie is het zaak om de resultaten zo objectief mogelijk te interpreteren. Hierbij zijn belangrijke aandachtspunten: Conclusies moeten aantoonbaar zijn. Beschrijf concreet gedrag. Vermijd woorden als vaak, erg en soms. Geef niet te snel een verklaring; zoek alternatieve verklaringen. Geef duidelijk aan wanneer het gaat om een eigen idee, mening of indruk. Ga na of eigen ervaringen van invloed kunnen zijn op de waarneming. Meet het gedrag en vermeld aantallen.
Observeren is een belangrijke vaardigheid in het onderwijs. Door observeren kunnen we kinderen beter begrijpen en hun leerproces ondersteunen. Het is belangrijk om observeren te leren en te oefenen om een goede observator te worden.
Reflecteren

Reflecteren is een cruciale vaardigheid in het onderwijs, omdat het leerlingen helpt om hun eigen leerproces te evalueren

Evalueren is een cruciale stap in het leerproces. Het helpt leerkrachten en leerlingen om hun doelstellingen te bereiken en hun prestaties te verbeteren. Een goede evaluatie geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van leerlingen en helpt bij het nemen van vervolgstappen.

en te verbeteren. Het is een manier om terug te kijken op ervaringen en handelen, om nieuwe inzichten te verwerven en betere keuzes te maken. Reflectie is de motor van ontwikkeling, omdat het leerlingen helpt om hun sterke en zwakke punten te identificeren en hun leerstrategieën aan te passen.

op de observatie is ook belangrijk. Hierbij kan men gebruik maken van reflectiemethoden zoals het reflectiemodel van Gibbs. Dit model bestaat uit beschrijven, analyseren, evalueren, concluseren en actieplannen.

Signaleren

Signaleren is het proces waarbij een leerkracht een indicatie krijgt dat er iets aan de hand is met een leerling.

is ook een belangrijke stap in het observeren. Hierbij wordt een signaal gegeven aan de leerkracht of het kind dat er iets mis is. Dit signaal kan een waarschuwing zijn of een aanmoediging om het gedrag te veranderen.

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties