Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Ontwikkelingsstoornissen | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Ontwikkelingsstoornissen

Ontwikkelingsstoornissen: een informatieve gids

Ontwikkelingsstoornissen zijn een breed scala aan psychische of neurologische aandoeningen die de normale ontwikkeling van een kind belemmeren. Het kan gaan om leerstoornissen, problemen met spraak en de zintuigen, of andere stoornissen die de ontwikkeling van een kind hinderen.
De oorzaken van ontwikkelingsstoornissen kunnen divers zijn, zoals een ziekte, een heftige ervaring of een combinatie van factoren. Het is belangrijk om de oorzaken te begrijpen om een effectieve behandeling te kunnen bieden.
De symptomen van ontwikkelingsstoornissen verschillen sterk en kunnen variëren van kind tot kind. Het is belangrijk om de symptomen te herkennen en een diagnose te stellen om een passende behandeling te kunnen bieden.

Soorten ontwikkelingsstoornissen

Er zijn verschillende soorten ontwikkelingsstoornissen, zoals gedragsstoornissen

Gedragsstoornissen zijn een verzamelnaam voor alle stoornissen bij kinderen, waarbij afwijkend gedrag aangeboren is. Dit is strikt genomen iets anders dan gedragsproblemen

Gedragsproblemen zijn ongewenste gedragingen die voor de omgeving of het kind zelf storend zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld agressief, driftig of ongehoorzaam gedrag. Ook vernielzucht of pestgedrag horen hierbij.

, want daarbij is de oorzaak in de omgeving te vinden.

, hechtingsstoornissen

Hechtingsstoornissen spelen een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van toetsen en assessments. Daarom is het van groot belang om hechtingsstoornissen te herkennen en te vermijden om eerlijke en gelijke onderwijskansen te waarborgen. Hechtingsstoornissen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals onveilige hechting, gedragsstoornissen en concentratiestoornissen.

en psychosociale ontwikkeling

Psychosociale ontwikkeling is een cruciale fase in de ontwikkeling van kinderen, waarbij zij leren omgaan met anderen en sociale vaardigheden ontwikkelen. Deze fase is nauw verbonden met de cognitieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

sproblemen. Elk van deze stoornissen heeft zijn eigen unieke kenmerken en symptomen.

Bijvoorbeeld, gedragsstoornissen kunnen leiden tot problemen met het gedrag van een kind, zoals agressie of destructief gedrag. Hechtingsstoornissen kunnen leiden tot problemen met de hechting tussen een kind en zijn verzorgers.
Psychosociale ontwikkelingsproblemen kunnen leiden tot problemen met de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind.

Behandeling van ontwikkelingsstoornissen

De behandeling van ontwikkelingsstoornissen is afhankelijk van de soort en de ernst van de stoornis. Het kan gaan om een combinatie van therapieën, zoals gedragstherapie, psychotherapie of medicatie.
Het is belangrijk om een behandeling te kiezen die is afgestemd op de specifieke behoeften van het kind. Een vroege diagnose en behandeling kan helpen om de gevolgen van de stoornis te minimaliseren.

Conclusie

Ontwikkelingsstoornissen zijn een belangrijk thema in de pedagogiek en de psychologie. Het is belangrijk om de oorzaken en symptomen van deze stoornissen te begrijpen om een effectieve behandeling te kunnen bieden.
Door de juiste behandeling te kiezen, kunnen we helpen om kinderen met ontwikkelingsstoornissen een betere toekomst te bieden.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties