Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Pestprotocol | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Pestprotocol

Pesten in het onderwijs

Het pestprotocol is een cruciaal document dat de procedure beschrijft die de school volgt bij het optreden van pesten

Pesten is een vorm van psychisch of fysiek mishandelen van een of meer leerlingen door een of meer klasgenoten. Het is belangrijk om pesten te herkennen en aan te pakken om een veilige en respectvolle leeromgeving te creëren.

. Pesten wordt gedefinieerd als het herhaalde psychische of fysieke mishandelen van één of meer leerlingen door één of meer klasgenoten.

Bij het aanpakken van pesten is het essentieel om alle betrokkenen te betrekken, waaronder de pester, het gepeste kind, de zwijgende middengroep, de leerkracht en de ouders. Het is belangrijk om te controleren of het pestprotocol aandacht besteedt aan alle vijf betrokken partijen.

Oorzaken van pesten

Pesten kan verschillende oorzaken hebben, zoals sociale media, culturele verschillen en socio-economische factoren. Het is belangrijk om deze oorzaken te begrijpen om effectieve maatregelen te nemen.
Daarnaast is het belangrijk om het pestprotocol te integreren in het onderwijsbeleid en het te communiceren met alle betrokkenen. Dit helpt om een veilige en inclusieve leeromgeving te creëren.

Wijze van aanpak

Het pestprotocol moet een duidelijke procedure beschrijven voor het melden van pesten, het onderzoeken van het incident en het nemen van maatregelen. Het is belangrijk om het protocol te evalueren en bij te werken om ervoor te zorgen dat het effectief is.
Daarnaast is het belangrijk om de leerkrachten en ouders te trainen om pesten te herkennen en aan te pakken. Dit helpt om een gemeenschappelijke aanpak te creëren en om pesten effectief te bestrijden.

Conclusie

Het pestprotocol is een cruciaal instrument om pesten in het onderwijs aan te pakken. Door het protocol te integreren in het onderwijsbeleid en het te communiceren met alle betrokkenen, kunnen we een veilige en inclusieve leeromgeving creëren.
Verder is het belangrijk om het pestprotocol te evalueren en bij te werken om ervoor te zorgen dat het effectief is. Door samen te werken kunnen we pesten effectief bestrijden en een positieve leeromgeving creëren.
json [‘protocol erwd

Het onderwijsconcept protocol erwd is een belangrijke methode voor het structureren van lessen.

‘, ‘dyslexieprotocol

Een dyslexieprotocol is een document dat scholen helpt bij het identificeren en ondersteunen van leerlingen met dyslexie. Het protocol biedt een stap-voor-stapbenadering voor leerkrachten, intern begeleiders en ouders om samen te werken aan het verbeteren van de leerervaring van leerlingen met dyslexie.

‘, ‘pesten’, ‘wsns

WSNS, een afkorting voor Weer Samen Naar School, richt zich op het ondersteunen van kinderen met leer- en gedragsproblemen om hen zoveel mogelijk naar het reguliere basisonderwijs te laten gaan.

‘, ‘PCM

Het onderwijsconcept PCM, dat staat voor PlaatsingsCijferMethode, is een methode om leerlingen te plaatsen in een klas of leerjaar.

‘] zijn belangrijke termen in het kader van pesten in het onderwijs.

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties