Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Piaget | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Piaget

De theorieën van jean piaget

Jean Piaget is een belangrijke ontwikkelingspsycholoog die leefde van 1896 tot 1980. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de psychologie, vooral op het gebied van de cognitieve ontwikkeling

Cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het denken, de waarneming, en de fantasie. Ook de begrippen intelligentie en geheugen horen hierbij.

.

Zijn theorieën gaan over de manier waarop kinderen leren en kennis verwerven. Volgens Piaget bestaat kennis uit structuren. Hij onderscheidde drie mechanismen waarmee kennis vergaard wordt: assimilatie, accommodatie en equilibratie.

Assimilatie, accommodatie en equilibratie

Assimilatie is het proces waarbij een kind nieuwe informatie toevoegt aan een bestaande structuur. Accommodatie is het proces waarbij het kind zijn structuur aanpast aan nieuwe informatie. Equilibratie is het proces waarbij het kind een evenwicht zoekt tussen assimilatie en accommodatie.
Door deze mechanismen te gebruiken, kan een kind zijn kennis uitbreiden en verfijnen. Piaget noemde dit proces de cognitieve ontwikkeling.

De vier stadia van ontwikkeling

Piaget onderscheidde vier stadia in de ontwikkeling van het kind. Deze stadia zijn: sensori-motorisch handelen, pre-operationeel denken, concreet-operationeel denken en formeel-operationeel denken.
In het sensori-motorisch stadium (0-2 jaar) leren kinderen door hun zintuigen en motorische vaardigheden. In het pre-operationeel stadium (2-7 jaar) denken kinderen onsystematisch en onlogisch. In het concreet-operationeel stadium (7-12 jaar) gaan kinderen systematisch en logisch denken. In het formeel-operationeel stadium (vanaf 12 jaar) leren kinderen abstract te denken en redeneren.

Leren als sociaal proces

Volgens Piaget is leren niet alleen een individueel proces, maar ook een sociaal proces. Hij pleit voor coöperatief leren en dialoog. Praten over het leren of het geleerde hoort een vaste plek te krijgen binnen het onderwijs.
Coöperatief leren is vooral effectief als er sprake is van heterogene groepering en een goede begeleiding door de leerkracht. Leerlingen met elkaar laten praten over het leren, terwijl het begrip onvoldoende is, vergelijkt Piaget met ‘the blind leading the blind’.

Conclusie

Piaget’s theorieën over de cognitieve ontwikkeling en leren als sociaal proces zijn nog steeds van grote waarde voor het onderwijs. Zijn inzichten helpen leerkrachten om kinderen beter te begrijpen en te begeleiden bij het leren.
Weten hoe een kind leert is dus belangrijker dan kennis over wat een kind moet leren. Leren is een sociaal proces dat plaatsvindt door interactie tussen kinderen en leerkrachten.
Door Piaget’s theorieën toe te passen in het onderwijs, kunnen we kinderen helpen om beter te leren en hun volledige potentieel te bereiken.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties