Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Pisa | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Pisa

Internationaal onderwijsvergelijkend onderzoek

Het Programme for International Student Assessment

Het begrijpen van onderwijsconcepten is cruciaal voor het succes van leerlingen en leerkrachten.

(PISA) is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek naar de kennis en vaardigheden van vijftienjarige leerlingen. Sinds 1997 wordt PISA driejaarlijks uitgevoerd om te meten hoe jongeren in verschillende landen zijn voorbereid op hun rol als zelfstandig burger.

De drie domeinen van PISA zijn leesvaardigheid, natuurwetenschappen en wiskunde. Per peiling wordt een domein benadrukt. Leerlingen laten door het maken van opgaven zien in hoeverre ze belangrijke begrippen snappen, processen beheersen en hun vaardigheden in verschillende situaties kunnen toepassen.

Doel van pISA

Het doel van PISA is om de kwaliteit van het onderwijs in verschillende landen te evalueren en te verbeteren. De resultaten van het onderzoek zijn interessant voor beleidsmakers om beslissingen te nemen op onderwijsgebied.
Door het vergelijken van de resultaten van verschillende landen, kan PISA helpen bij het identificeren van sterktes en zwaktes in het onderwijs. Dit kan leiden tot het nemen van gerichte maatregelen om het onderwijs te verbeteren.

Werkwijze van pISA

Bij PISA worden leerlingen gevraagd om deel te nemen aan een reeks van opgaven en vragen. Deze opgaven en vragen zijn ontworpen om de vaardigheden en kennis van de leerlingen te meten.
De opgaven en vragen zijn gebaseerd op real-life situaties en zijn bedoeld om de leerlingen te laten zien hoe ze hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen in verschillende contexten.

Resultaten van pISA

De resultaten van PISA worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs in verschillende landen te evalueren. De resultaten kunnen helpen bij het identificeren van sterktes en zwaktes in het onderwijs.
De resultaten van PISA kunnen ook worden gebruikt om het onderwijs te verbeteren door het nemen van gerichte maatregelen. Dit kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Conclusie

In conclusie is PISA een belangrijk instrument voor het evalueren en verbeteren van het onderwijs. Door het vergelijken van de resultaten van verschillende landen, kan PISA helpen bij het identificeren van sterktes en zwaktes in het onderwijs.
De resultaten van PISA kunnen worden gebruikt om het onderwijs te verbeteren door het nemen van gerichte maatregelen. Dit kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
json [‘pdd

In de wereld van onderwijsconcepten is PDD een belangrijke term. Het staat voor Pervasive Developmental Disorder, een stoornis in de informatiewerking in de hersenen.

‘,’slo

SLO, of Stichting Leerplan Ontwikkeling, is een landelijk expertisecentrum dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van leerplannen. Het biedt een breed scala aan producten en diensten gericht op leerplanontwikkeling, waaronder het ontwikkelen en testen van kerndoelen, leerlijnen en referentieniveaus.

‘, ‘assessment’, ‘pabo

De Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs (Pabo) speelt een cruciale rol bij het voorbereiden van leraren om een positieve invloed uit te oefenen op de educatieve ontwikkeling van jonge leerlingen. Het is een vierjarige opleiding die zich richt op het ontwikkelen van didactische, pedagogische en organisatorische vaardigheden die nodig zijn om les te geven aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

‘, ‘iq-test

Een Iq-test is een methode om de intelligentie van een persoon te meten. Het IQ, of Intelligentie Quotiënt, is een score die aangeeft hoe goed iemand presteert op verschillende taken en opgaven. Het is echter belangrijk om te onthouden dat intelligentie een complex begrip is en dat er nog altijd geen consensus bestaat over wat precies intelligentie is.

‘]

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties