Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Slo | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Slo

SLO: een expertisecentrum voor leerplan ontwikkeling

SLO, of Stichting Leerplan Ontwikkeling, is een landelijk expertisecentrum dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van leerplannen. Het biedt een breed scala aan producten en diensten gericht op leerplanontwikkeling, waaronder het ontwikkelen en testen van kerndoelen, leerlijnen en referentieniveaus.
De kwaliteit en effecten van het leerplan staan centraal bij het SLO. Het expertisecentrum richt zich op het verbeteren van de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het leerplan. Bovendien stimuleert het SLO kennis door onderzoek en deskundigheid in het onderwijs.

De taken van het sLO

Het SLO heeft verschillende taken, waaronder het ontwikkelen van leerplannen, het testen van kerndoelen en het stimuleren van deskundigheid. Het expertisecentrum richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van innovatie.
Daarnaast biedt het SLO ondersteuning en advies aan beleidsmakers en mensen in de praktijk van het onderwijs. Het expertisecentrum is niet commercieel en richt zich op het verbeteren van het onderwijs in Nederland.

De rol van het sLO in het onderwijs

Het SLO speelt een cruciale rol in het Nederlandse onderwijs. Het expertisecentrum helpt bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van innovatie. Bovendien biedt het SLO ondersteuning en advies aan beleidsmakers en mensen in de praktijk van het onderwijs.
Door het werk van het SLO kunnen leerlingen en docenten profiteren van een hoogwaardig onderwijs. Het expertisecentrum richt zich op het verbeteren van de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het leerplan.

De voordelen van het sLO

Het SLO biedt verschillende voordelen voor het onderwijs. Het expertisecentrum helpt bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van innovatie. Bovendien biedt het SLO ondersteuning en advies aan beleidsmakers en mensen in de praktijk van het onderwijs.
Door het werk van het SLO kunnen leerlingen en docenten profiteren van een hoogwaardig onderwijs. Het expertisecentrum richt zich op het verbeteren van de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het leerplan.

Conclusie

Het SLO is een belangrijke speler in het Nederlandse onderwijs. Het expertisecentrum helpt bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van innovatie. Door het werk van het SLO kunnen leerlingen en docenten profiteren van een hoogwaardig onderwijs.
json [‘bso

BSO, een afkorting voor Buitenschoolse opvang, is een verzamelnaam voor alle professionele kinderopvang voor schoolgaande kinderen buiten de schooltijden. Het omvat voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en naschoolse opvang.

‘,’smarti

SMARTI is een belangrijke methode om doelstellingen te formuleren. Het acroniem SMARTI staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Inspirerend.

‘, ‘dl

De didactische leeftijd (DL) is een belangrijke concept in het onderwijs dat het aantal maanden weergeeft dat een leerling onderwijs heeft gevolgd, vanaf groep drie. Per jaar gaat het om tien maanden. Een kind heeft aan het einde van groep vier dus een didactische leeftijd van twintig.

‘, ‘dle

Didactische Leeftijdsequivalent (DLE) is een belangrijke concept in het onderwijs. Het is een maatstaf voor de meetbare ontwikkeling van leerlingen. Om DLE te begrijpen, is het eerst van belang om te weten wat de didactische leeftijd (DL) is.

‘, ‘cito

Het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling, afgekort als CITO, is een belangrijke speler in het Nederlandse onderwijs.

‘] zijn enkele voorbeelden van organisaties die zich richten op het verbeteren van het onderwijs. Het SLO is een belangrijke speler in deze beweging.

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties