Gerelateerde artikelen

Wat doet een Mediacoach?

Een inleiding tot mediacoaches en leesconsulenten in de bibliotheekwereld Laat ik maar eens bij het begin, beginnen en kort toelichten wat een Mediacoach nu eigenlijk is. Wanneer je werkt met het project ‘Bibliotheek op school’ dan horen daar ook uren bij met...

5 les ideeën om de tweede wereldoorlog te behandelen

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijke periode in onze geschiedenis. In deze blog wil ik inzoomen op 5 alternatieve les ideeën om deze periode te bespreken. En vooral in relatie met het leven van kinderen in de huidige tijd.   Supermarkten Bestond de Albert...

5 redenen om vaker te schrijven met kinderen

Is schrijven nog wel van deze tijd? Het lesprogramma zit zo vol. Waarom zou ik dan met kinderen gaan schrijven? In deze blog vertel ik je vijf redenen om vaker met kinderen te schrijven.   Concentratie bij kinderen neemt af Dit blijkt uit een onderzoek van The...

Creatief denken

Hoe kun je creatief denken bij jezelf vergroten? Iedereen is creatief en kan creatief denken. Het is alleen de kunst om creatief te blijven als je ouder wordt, zoals Picasso altijd zei. Kleuters zijn van nature nieuwsgierig. Zand is goud. Je kunt ermee betalen. Het...

De impact van een schooladvies

Hoe een schooladvies mijn vriendschap veranderde In deze blog lees je meer over mijn ervaringen met het schooladvies dat in groep 8 gegeven wordt. Ik ben geïnspireerd door mijzelf. Als klein meisje altijd al de droom gehad om juf te worden en zag ik mijn eigen juf van...

Les ideeën voor het basisonderwijs

Les ideeën voor het afsluiten van het schooljaar en om mee te starten Het einde schooljaar is in zicht en dat betekent afronden met je groep en team. In dit blog geef ik een aantal leuke les ideeën in het basisonderwijs mee die in je voorbereiding voor het nieuwe...

Basisschool startgesprekken voor relatieopbouw en betrokkenheid

Het is belangrijk om het nieuwe schooljaar straks goed met ouders te starten. Inmiddels zijn veel scholen een zogenaamd startgesprek met ouders gewend. Soms met de leerling erbij, vaak nog zonder. Maar hoe voer je nu een startgesprek? En wanneer is die effectief? Na...

Wereldburgerschap in de klas: de 17 werelddoelen als basis

Wereldburgerschap in de klas met de 17 werelddoelen Door te werken aan wereldburgerschap, breng je de wereld in je klas en je klas in de wereld. Als ervaren leerkrachten en pedagogen zien we een groeiende nieuwsgierigheid en bezorgdheid onder kinderen over wereldwijde...

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Cito | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Cito

Onderwijsconcepten

Het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling, afgekort als CITO, is een belangrijke speler in het Nederlandse onderwijs.
Deze organisatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van toetsen die de kennis van leerlingen meten op het gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen en wereldoriëntatie.

Toetsen en hun doel

De toetsen van CITO worden gebruikt om de leerresultaten van leerlingen te meten en te evalueren.
Het doel van deze toetsen is om na te gaan of het schooladvies conform de mogelijkheden van de leerling is en of de leerling op het juiste niveau zit voor zijn leerjaar.

Vroegsignalering en veiligheid

Vroegsignalering

Vroegsignalering is een cruciale stap in het identificeren van opgroei- en opvoedproblemen bij leerlingen. Het doel is om deze problemen zo vroeg mogelijk te signaleren, zodat er tijdig kan worden ingegrepen en de leerling de juiste ondersteuning kan krijgen.

is een belangrijk aspect van het onderwijs, omdat het helpt om leerlingen te identificeren die extra ondersteuning nodig hebben.

De toetsresultaten van CITO worden gebruikt om een json-score te berekenen, die een indicatie geeft van de leerprestaties van een leerling.

Smarti en het gebruik van toetsresultaten

De toetsresultaten van CITO worden ook gebruikt in het Smarti

SMARTI is een belangrijke methode om doelstellingen te formuleren. Het acroniem SMARTI staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Inspirerend.

-systeem, een digitaal leerlingvolgsysteem.

In dit systeem worden de toetsresultaten vastgelegd en kunnen leerkrachten en ouders de voortgang van een leerling volgen.

Kleuters en toetsen

Vanaf 2022 zijn de toetsen voor kleuter

In de leeftijd van 4 tot 6 jaar, wordt een kind beschouwd als een kleuter. Deze fase valt tussen die van peuter en schoolkind. Tijdens deze periode treden kinderen uit de egocentrische peuterfase en krijgen zij het besef deel uit te maken van verschillende werelden.

s afgeschaft, omdat het toetsen niet bij hun ontwikkeling hoort.

In plaats daarvan wordt er meer gefocust op spelend leren en het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling van kleuters.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 13 juni 2024

Reacties

0 reacties