Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Samenwerkingsvormen | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Samenwerkingsvormen

Samenwerkingsvormen in het onderwijs

Samenwerkingsvormen zijn een essentieel onderdeel van het onderwijs. Deze werkvormen stimuleren de betrokkenheid, de interactie en het verantwoordelijkheidsgevoel van leerlingen. Door samenwerkingsvormen te gebruiken, kunnen leerlingen diverse vaardigheden ontwikkelen, zoals luisteren, hulp geven, overleggen en aanmoedigen.
Bij samenwerkingsvormen speelt de samenwerking tussen sterkere en zwakkere leerlingen een grote rol. Leerlingen zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. Hierdoor leren zowel de zwakke als de sterke leerlingen. De zwakke leerlingen leren door uitleg en aanmoediging te ontvangen, terwijl de sterke leerlingen de stof op een hoger niveau leren beheersen door het aan anderen uit te leggen.

Voorbeelden van samenwerkingsvormen

Er zijn verschillende soorten samenwerkingsvormen die gebruikt kunnen worden in het onderwijs. Enkele voorbeelden zijn coöperatieve werkvormen

Coöperatieve werkvormen spelen een cruciale rol bij het stimuleren van actief leren en het verbeteren van de leerprestaties. Door samen te werken, kunnen leerlingen van elkaar leren en hun vaardigheden en kennis delen. Dit leidt tot een meer inclusieve en rechtvaardige leeromgeving.

, groepsvorming

Elk jaar maakt een groep van klasgenoten alle fases van groepsvorming door. Het is belangrijk om deze fases te (her)kennen en erop in te spelen, zodat je het proces kunt ombuigen tot een positief groepsklimaat.

en samenwerkend leren

Samenwerkend leren is een leerstrategie waarbij leerlingen samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Deze aanpak stimuleert actief leren, kritisch denken en probleemoplossend vermogen.

. Deze vormen kunnen worden gebruikt om voorkennis te activeren, als verwerkingsactiviteit of als reflectieopdracht.

De leerkracht kan samenwerkingsvormen op allerlei momenten van de les inzetten. Het is belangrijk om de juiste samenwerkingsvorm te kiezen voor de specifieke les en de leerlingen.

Voordelen van samenwerkingsvormen

Samenwerkingsvormen hebben verschillende voordelen voor leerlingen. Ze stimuleren de betrokkenheid, de interactie en het verantwoordelijkheidsgevoel. Bovendien helpen ze leerlingen om diverse vaardigheden te ontwikkelen, zoals luisteren, hulp geven, overleggen en aanmoedigen.
Samenwerkingsvormen helpen ook om de sociale vaardigheden van leerlingen te verbeteren. Leerlingen leren om samen te werken, om compromissen te sluiten en om conflicten op te lossen.

Conclusie

Samenwerkingsvormen zijn een essentieel onderdeel van het onderwijs. Ze helpen leerlingen om diverse vaardigheden te ontwikkelen, zoals luisteren, hulp geven, overleggen en aanmoedigen. Bovendien stimuleren ze de betrokkenheid, de interactie en het verantwoordelijkheidsgevoel van leerlingen.
Door samenwerkingsvormen te gebruiken, kunnen leerkrachten een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving creëren voor alle leerlingen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties