Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Schoolbestuur | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Schoolbestuur

Schoolbestuur: het hart van het onderwijs

Het schoolbestuur is de kern van het onderwijs, waar beslissingen worden genomen die de toekomst van leerlingen bepalen. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het nemen van strategische beslissingen, het beheren van financiën en het zorgen voor een veilige en inspirerende leeromgeving.

Soorten schoolbestuur

Het schoolbestuur kan worden ingedeeld in twee categorieën: openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs. Het openbaar onderwijs wordt bestuurd door de gemeente, terwijl het bijzonder onderwijs wordt bestuurd door een stichting of vereniging.
Het schoolbestuur van het openbaar onderwijs kan worden onderverdeeld in een raad van toezicht

De Raad van toezicht speelt een cruciale rol in het onderwijs door toezicht te houden op het schoolbestuur en het te adviseren en ondersteunen. Deze raad is een intern orgaan van de rechtspersoon dat verantwoordelijk is voor het toezicht op het beleid en het beheer van het bestuur.

en een bestuurscommissie. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het nemen van strategische beslissingen, terwijl de bestuurscommissie verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur.

Het schoolbestuur van het bijzonder onderwijs wordt bestuurd door een stichting of vereniging. Deze organisaties zijn verantwoordelijk voor het nemen van strategische beslissingen en het beheren van financiën.

Taken van het schoolbestuur

Het schoolbestuur heeft verschillende taken, waaronder het aannemen van nieuw personeel, het bepalen van het schoolbeleid, het waken over de doelstellingen m.b.t. de opvoeding en het uitvoeren van taken die de overheid oplegt.
Het schoolbestuur is ook verantwoordelijk voor het zorgen voor huisvesting en onderwijsmiddelen, evenals het beheren van de financiën. Sommige van deze taken worden uitbesteed aan de schooldirectie, maar het schoolbestuur blijft wel verantwoordelijk.

Samenwerking tussen schoolbesturen

Schoolbesturen van Voortgezet Onderwijs gaan vaak samenwerkingsverbanden aan met schoolbesturen van andere scholen uit de regio of met scholen op basis van gemeenschappelijke visie.
Dit soort samenwerking kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en een verhoging van de efficiëntie van het schoolbestuur.

De rol van de medezeggenschapsraad op schoolniveau

De medezeggenschapsraad op schoolniveau

Het medezeggenschapsraad op schoolniveau is een cruciale component in de schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling is een voortdurend proces dat erop gericht is de kwaliteit van het onderwijs en de professionaliteit van de leerkrachten te verbeteren. Het is een lerende organisatie die er continu op uit moet zijn om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

. Het biedt een platform voor leerlingen, ouders en personeel om samen te werken aan de verbetering van het onderwijs.

speelt een belangrijke rol bij het nemen van beslissingen over het schoolbeleid. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van leerlingen, ouders en personeel.

Zij zijn verantwoordelijk voor het adviseren van het schoolbestuur over belangrijke beslissingen en het waken over de belangen van alle betrokkenen.

De rol van de schoolleider

De schoolleider

speelt een cruciale rol bij het uitvoeren van het schoolbeleid. Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de school en het waken over de kwaliteit van het onderwijs.

Zij werken nauw samen met het schoolbestuur om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de school worden bereikt.

De rol van de schoolontwikkeling

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties