Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Raad van toezicht | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 3 minuten

Betekenis: Raad van toezicht

De rol van de raad van toezicht in het onderwijs

De Raad van Toezicht speelt een cruciale rol in het onderwijs door toezicht te houden op het schoolbestuur

Het schoolbestuur is de kern van het onderwijs, waar beslissingen worden genomen die de toekomst van leerlingen bepalen. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het nemen van strategische beslissingen, het beheren van financiën en het zorgen voor een veilige en inspirerende leeromgeving.

en het te adviseren en ondersteunen. Deze raad is een intern orgaan van de rechtspersoon dat verantwoordelijk is voor het toezicht op het beleid en het beheer van het bestuur.

De Raad van Toezicht ziet toe op de resultaten van de school, maar ook op eventuele risico’s. Ook controleert de Raad van Toezicht of de wetten en regels nageleefd worden. Verder let de Raad van Toezicht op de integriteit van de bestuurders en – als dat van toepassing is – de identiteit van de school.

Bevoegdheden van de raad van toezicht

De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid om het bestuur te benoemen en te ontslaan. Bij een stichting benoemt de Raad van Toezicht zichzelf, bij een vereniging wordt de Raad van Toezicht gekozen door de ledenvergadering. De Raad van Toezicht valt onder de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
Een lid van de Raad heet een toezichthouder. De toezichthouders hebben de verantwoordelijkheid om het schoolbestuur te controleren en te adviseren. Zij doen dit door middel van werkbezoeken en het analyseren van de resultaten van de school.

Werkwijze van de raad van toezicht

De Raad van Toezicht werkt nauw samen met het schoolbestuur om ervoor te zorgen dat de school doelmatig en efficiënt werkt. De Raad van Toezicht controleert of de school voldoet aan de wetten en regels en of de bestuurders integer handelen.
De Raad van Toezicht heeft ook de verantwoordelijkheid om het onderwijstoezicht

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft als doel om het onderwijs in Nederland te verbeteren. Een belangrijke pijler hierin is het onderwijstoezicht.

te organiseren. Dit doet de Raad van Toezicht door middel van het toezichtkader

Het toezichtkader is een cruciaal document dat de inspectie van het onderwijs beschrijft, inclusief de criteria voor beoordeling en de verwachtingen voor scholen en besturen. Dit document biedt een duidelijk kader voor de inspectie, zodat scholen en besturen weten wat zij kunnen verwachten.

. Het toezichtkader is een instrument dat gebruikt wordt om de kwaliteit van het onderwijs te controleren.

Samenwerking tussen de raad van toezicht en het schoolbestuur

De Raad van Toezicht en het schoolbestuur werken nauw samen om ervoor te zorgen dat de school doelmatig en efficiënt werkt. Zij doen dit door middel van regelmatige vergaderingen en het uitwisselen van informatie.
De Raad van Toezicht en het schoolbestuur hebben ook de verantwoordelijkheid om de ouders en de leerlingen te betrekken bij het nemen van beslissingen. Dit doet zij door middel van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een onafhankelijke adviescommissie die inspraak heeft op het schoolniveau. Deze commissie bestaat uit mensen die nauw betrokken zijn bij de school, zoals ouders en leerkrachten.

.

Conclusie

De Raad van Toezicht speelt een cruciale rol in het onderwijs door toezicht te houden op het schoolbestuur en het te adviseren en ondersteunen. De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de school doelmatig en efficiënt werkt en dat de bestuurders integer handelen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties