Gerelateerde artikelen

Wat doet een Mediacoach?

Een inleiding tot mediacoaches en leesconsulenten in de bibliotheekwereld Laat ik maar eens bij het begin, beginnen en kort toelichten wat een Mediacoach nu eigenlijk is. Wanneer je werkt met het project ‘Bibliotheek op school’ dan horen daar ook uren bij met...

5 les ideeën om de tweede wereldoorlog te behandelen

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijke periode in onze geschiedenis. In deze blog wil ik inzoomen op 5 alternatieve les ideeën om deze periode te bespreken. En vooral in relatie met het leven van kinderen in de huidige tijd.   Supermarkten Bestond de Albert...

5 redenen om vaker te schrijven met kinderen

Is schrijven nog wel van deze tijd? Het lesprogramma zit zo vol. Waarom zou ik dan met kinderen gaan schrijven? In deze blog vertel ik je vijf redenen om vaker met kinderen te schrijven.   Concentratie bij kinderen neemt af Dit blijkt uit een onderzoek van The...

Creatief denken

Hoe kun je creatief denken bij jezelf vergroten? Iedereen is creatief en kan creatief denken. Het is alleen de kunst om creatief te blijven als je ouder wordt, zoals Picasso altijd zei. Kleuters zijn van nature nieuwsgierig. Zand is goud. Je kunt ermee betalen. Het...

De impact van een schooladvies

Hoe een schooladvies mijn vriendschap veranderde In deze blog lees je meer over mijn ervaringen met het schooladvies dat in groep 8 gegeven wordt. Ik ben geïnspireerd door mijzelf. Als klein meisje altijd al de droom gehad om juf te worden en zag ik mijn eigen juf van...

Les ideeën voor het basisonderwijs

Les ideeën voor het afsluiten van het schooljaar en om mee te starten Het einde schooljaar is in zicht en dat betekent afronden met je groep en team. In dit blog geef ik een aantal leuke les ideeën in het basisonderwijs mee die in je voorbereiding voor het nieuwe...

Basisschool startgesprekken voor relatieopbouw en betrokkenheid

Het is belangrijk om het nieuwe schooljaar straks goed met ouders te starten. Inmiddels zijn veel scholen een zogenaamd startgesprek met ouders gewend. Soms met de leerling erbij, vaak nog zonder. Maar hoe voer je nu een startgesprek? En wanneer is die effectief? Na...

Wereldburgerschap in de klas: de 17 werelddoelen als basis

Wereldburgerschap in de klas met de 17 werelddoelen Door te werken aan wereldburgerschap, breng je de wereld in je klas en je klas in de wereld. Als ervaren leerkrachten en pedagogen zien we een groeiende nieuwsgierigheid en bezorgdheid onder kinderen over wereldwijde...

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Medezeggenschapsraad | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad: een belangrijke rol in het schoolbestuur

De medezeggenschapsraad (MR) is een onafhankelijke adviescommissie die inspraak heeft op het schoolniveau. Deze commissie bestaat uit mensen die nauw betrokken zijn bij de school, zoals ouders en leerkrachten.
De MR heeft als doel om de schoolleiding te adviseren over verschillende onderwerpen die met de school te maken hebben. De leden van de MR moeten een verplichte band hebben met de school als ouder, leerling of docent.

Rechten en plichten van de mR

De MR heeft drie belangrijke rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR kan meedenken over belangrijke beslissingen en initiatieven kan nemen.
De Wet medezeggenschap op scholen (2007) heeft verplicht dat elke school een MR moet hebben. Dit betekent dat ook scholen die eerder een ontheffing kregen op grond van principiële bezwaren, nu een MR moeten hebben.

Werking van de mR

De MR krijgt een budget om te blijven functioneren. Dit budget wordt gebruikt om de MR te laten functioneren als een onafhankelijke adviescommissie.
De MR is een belangrijke schakel tussen de schoolleiding en de ouders en leerkrachten. Door middel van de MR kunnen ouders en leerkrachten hun mening geven over belangrijke beslissingen.

Collegiale consultatie

De MR maakt gebruik van collegiale consultatie

Collegiale consultatie is een georganiseerde vorm van gesprekken tussen leraren waarbij men informatie en adviezen uitwisselt en problemen bespreekt.

om tot een beslissing te komen. Dit betekent dat alle leden van de MR hun mening geven en dat er een gezamenlijke beslissing wordt genomen.

De MR is een belangrijke stap in de richting van een meer democratische school. Door middel van de MR kunnen ouders en leerkrachten meer inspraak hebben in het schoolbestuur

Het schoolbestuur is de kern van het onderwijs, waar beslissingen worden genomen die de toekomst van leerlingen bepalen. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het nemen van strategische beslissingen, het beheren van financiën en het zorgen voor een veilige en inspirerende leeromgeving.

.

JSON en de mR

De MR maakt gebruik van JSON om gegevens te verzamelen en te analyseren. Dit helpt de MR om beter te kunnen adviseren over belangrijke beslissingen.
De MR is een belangrijke schakel in het schoolbestuur. Door middel van de MR kunnen ouders en leerkrachten meer inspraak hebben in het schoolbestuur en kan de schoolleiding beter worden geïnformeerd.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 13 juni 2024

Reacties

0 reacties