Gerelateerde artikelen

Wat doet een Mediacoach?

Een inleiding tot mediacoaches en leesconsulenten in de bibliotheekwereld Laat ik maar eens bij het begin, beginnen en kort toelichten wat een Mediacoach nu eigenlijk is. Wanneer je werkt met het project ‘Bibliotheek op school’ dan horen daar ook uren bij met...

5 les ideeën om de tweede wereldoorlog te behandelen

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijke periode in onze geschiedenis. In deze blog wil ik inzoomen op 5 alternatieve les ideeën om deze periode te bespreken. En vooral in relatie met het leven van kinderen in de huidige tijd.   Supermarkten Bestond de Albert...

5 redenen om vaker te schrijven met kinderen

Is schrijven nog wel van deze tijd? Het lesprogramma zit zo vol. Waarom zou ik dan met kinderen gaan schrijven? In deze blog vertel ik je vijf redenen om vaker met kinderen te schrijven.   Concentratie bij kinderen neemt af Dit blijkt uit een onderzoek van The...

Creatief denken

Hoe kun je creatief denken bij jezelf vergroten? Iedereen is creatief en kan creatief denken. Het is alleen de kunst om creatief te blijven als je ouder wordt, zoals Picasso altijd zei. Kleuters zijn van nature nieuwsgierig. Zand is goud. Je kunt ermee betalen. Het...

De impact van een schooladvies

Hoe een schooladvies mijn vriendschap veranderde In deze blog lees je meer over mijn ervaringen met het schooladvies dat in groep 8 gegeven wordt. Ik ben geïnspireerd door mijzelf. Als klein meisje altijd al de droom gehad om juf te worden en zag ik mijn eigen juf van...

Les ideeën voor het basisonderwijs

Les ideeën voor het afsluiten van het schooljaar en om mee te starten Het einde schooljaar is in zicht en dat betekent afronden met je groep en team. In dit blog geef ik een aantal leuke les ideeën in het basisonderwijs mee die in je voorbereiding voor het nieuwe...

Basisschool startgesprekken voor relatieopbouw en betrokkenheid

Het is belangrijk om het nieuwe schooljaar straks goed met ouders te starten. Inmiddels zijn veel scholen een zogenaamd startgesprek met ouders gewend. Soms met de leerling erbij, vaak nog zonder. Maar hoe voer je nu een startgesprek? En wanneer is die effectief? Na...

Wereldburgerschap in de klas: de 17 werelddoelen als basis

Wereldburgerschap in de klas met de 17 werelddoelen Door te werken aan wereldburgerschap, breng je de wereld in je klas en je klas in de wereld. Als ervaren leerkrachten en pedagogen zien we een groeiende nieuwsgierigheid en bezorgdheid onder kinderen over wereldwijde...

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Collegiale consultatie | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Collegiale consultatie

Collegiale consultatie: een krachtig instrument voor leraren

Collegiale consultatie is een georganiseerde vorm van gesprekken tussen leraren waarbij men informatie en adviezen uitwisselt en problemen bespreekt.
Door middel van collegiale consultatie kunnen leraren elkaar ondersteunen bij het verbeteren van hun lessen en het oplossen van problemen in de klas.

De voordelen van collegiale consultatie

Collegiale consultatie biedt leraren de mogelijkheid om van elkaar te leren en om nieuwe ideeën en inzichten op te doen.
Bovendien kan collegiale consultatie helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door het delen van beste praktijken en het identificeren van goede voorbeelden.

Overlegmodel taakbeleid en medezeggenschapsraad op schoolniveau

Binnen een school kan een overlegmodel taakbeleid

Het overlegmodel taakbeleid is een belangrijke concept in het onderwijs dat de werkverdeling tussen leerkrachten en het schoolmanagement regelt. Het model is bedoeld om een eerlijke en transparante verdeling van taken te garanderen.

worden ingevoerd om de communicatie tussen leraren en het schoolmanagement te verbeteren.

Daarnaast kan een medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een onafhankelijke adviescommissie die inspraak heeft op het schoolniveau. Deze commissie bestaat uit mensen die nauw betrokken zijn bij de school, zoals ouders en leerkrachten.

op schoolniveau” href=”https://tiponderwijs.nl/begrip/medezeggenschapsraad-op-schoolniveau/”>medezeggenschapsraad op schoolniveau

Het medezeggenschapsraad op schoolniveau is een cruciale component in de schoolontwikkeling. Het biedt een platform voor leerlingen, ouders en personeel om samen te werken aan de verbetering van het onderwijs.

worden ingesteld om leraren en het schoolmanagement samen te laten werken aan het verbeteren van het onderwijs.

De rol van de raad van toezicht

De raad van toezicht

De Raad van toezicht speelt een cruciale rol in het onderwijs door toezicht te houden op het schoolbestuur en het te adviseren en ondersteunen. Deze raad is een intern orgaan van de rechtspersoon dat verantwoordelijk is voor het toezicht op het beleid en het beheer van het bestuur.

heeft een belangrijke rol bij het toezien op de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van leraren om zich te ontwikkelen.

Door middel van collegiale consultatie kan de raad van toezicht leraren ondersteunen bij het verbeteren van hun lessen en het oplossen van problemen in de klas.

Conclusie

Collegiale consultatie is een krachtig instrument voor leraren om zich te ontwikkelen en het onderwijs te verbeteren.
Door het delen van informatie en adviezen kunnen leraren elkaar ondersteunen en kan de kwaliteit van het onderwijs worden verbeterd.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 13 juni 2024

Reacties

0 reacties