Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Selectief mutisme | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Selectief mutisme

Selectief mutisme in het onderwijs

Selectief mutisme is een stoornis die verwant is aan sociale fobie en angst. Het belangrijkste kenmerk is dat het kind in bepaalde sociale situaties niet praat, zoals op school of met de leerkracht, terwijl het kind wel thuis of met medeleerlingen praat.
Deze stoornis komt meestal tussen het derde en het vijfde levensjaar openbaar en komt vaker voor bij meisjes dan bij jongens. Het gevaar is dat het kind buiten de groep gaat vallen, omdat anderen het niet zo leuk vinden om met een stil kind te spelen.

Oorzaken en gevolgen van selectief mutisme

Kinderen met selectief mutisme hebben in 50% van de gevallen ook een sociale fobie. Van deze kinderen heeft 20 tot 30% ook separatieangst. Soms kunnen kinderen met selectief mutisme last hebben van dwanggedachten, dwanghandelingen of extreem perfectionisme.
Het is noodzakelijk dat kinderen met selectief mutisme worden behandeld. Hoe jonger de behandeling start, hoe beter het aanslaat. Het is belangrijk om de oorzaken en gevolgen van selectief mutisme te begrijpen om een effectieve behandeling te kunnen bieden.

Wijze van aanpak

De behandeling van selectief mutisme vereist een multidisciplinaire aanpak. Logopedisten, psychologen en leerkrachten moeten samenwerken om een effectieve behandeling te bieden. Het is belangrijk om het kind te laten weten dat het niet alleen staat en dat er hulp beschikbaar is.
Daarnaast kan de behandeling bestaan uit het aanleren van sociale vaardigheden, het verminderen van angst en het verbeteren van de communicatie tussen het kind en de leerkracht. Het is belangrijk om het kind te laten zien dat het kan praten en dat het gehoord wordt.

Conclusie

Selectief mutisme is een stoornis die aandacht en actie vereist. Door de oorzaken en gevolgen van selectief mutisme te begrijpen en gerichte maatregelen te nemen, dragen we bij aan een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving voor alle leerlingen.
json [‘taalontwikkeling

Taalontwikkeling is een essentiële vaardigheid voor kinderen om succesvol te zijn in hun onderwijsloopbaan. Het is de manier waarop kinderen woorden en zinnen leren begrijpen en gebruiken. Taal bestaat uit diverse grammaticale en communicatieve regels, en bij de taalverwerving krijgt een kind inzicht hoe je deze regels gebruikt.

sstoornis TOS” href=”https://tiponderwijs.nl/begrip/taalontwikkelingsstoornis-TOS/”>taalontwikkelingsstoornis TOS

Taalontwikkelingsstoornis tos is een complexe aandoening die de taalontwikkeling van leerlingen beïnvloedt. Het is een uitdaging voor het onderwijs om deze leerlingen te ondersteunen en hun taalvaardigheden te verbeteren.

‘, ‘autisme

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door blijvende tekorten in de sociale communicatie en interactie, alsmede beperkte, zich herhalende gedragspatronen, beperkte interesses en activiteiten.

‘, ’taalontwikkeling’, ‘logopedie

‘,’stotteren

Stotteren is een veelvoorkomende spraakstoornis die het vloeiend spreken belemmert. Het wordt gekenmerkt door herhalingen, verlengingen van klanken, lettergrepen of woorden en door aarzelingen of pauzes.

‘] kunnen helpen bij de diagnose en behandeling van selectief mutisme. Het is belangrijk om kinderen met selectief mutisme te laten weten dat er hulp beschikbaar is en dat ze niet alleen staan.

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties