Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Speciaal basisonderwijs | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Speciaal basisonderwijs

Speciaal basisonderwijs: een onderwijsvorm voor kinderen met bijzondere behoeften

Het speciaal basisonderwijs is een onderwijsvorm die gericht is op kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben om optimaal te kunnen leren. Deze kinderen hebben vaak moeilijkheden bij het leren of hebben opvoedingsmoeilijkheden die intensieve zorg vereisen.
De scholen voor speciaal basisonderwijs hebben dezelfde kerndoelen als reguliere basisscholen, maar de kinderen krijgen meer tijd om deze doelen te bereiken. Het speciaal basisonderwijs is erop gericht om zoveel mogelijk leerlingen door te laten stromen naar regulier voortgezet onderwijs.

Kenmerken van speciaal basisonderwijs

Het speciaal basisonderwijs kenmerkt zich door kleinere klassen en extra ondersteuning voor kinderen die het nodig hebben. De scholen werken samen met reguliere basisscholen en bieden ambulante begeleiding aan.
Het speciaal basisonderwijs is een onderwijsvorm die zich richt op kinderen die zich in het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen. Het is belangrijk om deze kinderen extra zorg en aandacht te bieden om hun leerproces te optimaliseren.

Verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs

Soms worden de termen speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs is een vorm van onderwijs dat gericht is op leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen die intensieve zorg nodig hebben.

en speciaal basisonderwijs door elkaar gebruikt. Maar er is een verschil: speciaal onderwijs is voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben, terwijl het speciaal basisonderwijs is voor kinderen die zich in het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen.

Het speciaal basisonderwijs biedt een passende leeromgeving voor kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Het is belangrijk om deze kinderen te ondersteunen om hun leerproces te optimaliseren.

Wet op het primair onderwijs

De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) is de basis voor het speciaal basisonderwijs. De WPO stelt dat alle kinderen recht hebben op onderwijs dat aangepast is aan hun individuele behoeften.
Het speciaal basisonderwijs is een belangrijke onderwijsvorm die kinderen met bijzondere behoeften ondersteunt. Het is belangrijk om deze kinderen extra zorg en aandacht te bieden om hun leerproces te optimaliseren.

Conclusie

Het speciaal basisonderwijs is een onderwijsvorm die kinderen met bijzondere behoeften ondersteunt. Het is belangrijk om deze kinderen extra zorg en aandacht te bieden om hun leerproces te optimaliseren. Door het speciaal basisonderwijs te bieden, kunnen we kinderen helpen om hun volledige potentieel te bereiken.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties