Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Speciaal onderwijs | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs: een inclusieve leeromgeving

Speciaal onderwijs is een vorm van onderwijs dat gericht is op leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen die intensieve zorg nodig hebben.
Het speciaal onderwijs bestaat uit vier clusters, waarbij elk cluster kinderen met een speciale beperking of handicap opvangt. Deze clusters zijn: cluster 1 voor blinde, slechtziende leerlingen; cluster 2 voor dove, slechthorende leerlingen of met een taal-spraakontwikkelingsstoornis; cluster 3 voor lichamelijk gehandicapte en/of verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke leerlingen; en cluster 4 voor kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen.

Passend onderwijs: een samenwerkingsverband

Cluster 3 en 4 zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband passend onderwijs

. Binnen dit samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over welke leerlingen doorverwezen worden naar het speciaal onderwijs. Voor toelating is er een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Binnen het speciaal voortgezet onderwijs bestaan er drie uitstroomprofielen: vervolgonderwijs, arbeidsmarktgericht en dagbesteding. Scholen in het speciaal onderwijs moeten voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen. Dit wordt gedaan in samenwerking met de ouders.

Adaptief onderwijs: een gebalanceerde aanpak

Het speciaal onderwijs biedt een adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs richt zich op de unieke behoeften en interesses van elk kind. Dit type onderwijs streeft ernaar om de leerstof af te stemmen op de individuele leerling, waardoor kinderen beter leren en meer motivatie ervaren.

aanbod dat aangepast is aan de individuele behoeften van elke leerling. Dit wordt bereikt door het combineren van verschillende lesmethoden en het gebruik van diverse hulpmiddelen.

Gepersonaliseerd onderwijs

is een belangrijk aspect van het speciaal onderwijs. Leerlingen ontvangen een op maat gesneden onderwijsaanbod dat aangepast is aan hun individuele behoeften en mogelijkheden.

Bijzonder onderwijs: een inclusieve leeromgeving

Het speciaal onderwijs biedt een inclusieve leeromgeving waarbij leerlingen met een beperking of handicap worden opgevangen en ondersteund. Dit wordt bereikt door het creëren van een veilige en stimulerende leeromgeving.
Het speciaal onderwijs is gericht op het bieden van een kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod dat aangepast is aan de individuele behoeften van elke leerling. Dit wordt bereikt door het gebruik van diverse lesmethoden en het bieden van een op maat gesneden onderwijsaanbod.

Conclusie

Het speciaal onderwijs is een belangrijk aspect van het onderwijsstelsel. Het biedt een inclusieve leeromgeving waarbij leerlingen met een beperking of handicap worden opgevangen en ondersteund. Door het gebruik van diverse lesmethoden en het bieden van een op maat gesneden onderwijsaanbod, kan het speciaal onderwijs een kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod bieden.</
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties