Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: TASC-model | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: TASC-model

Het tASC-model: een raamwerk voor onderzoekend leren

Het TASC-model is een handig instrument voor lerenden om op een systematische manier aan een onderzoeksopdracht te werken. Dit model kan worden gebruikt door lerenden van alle leeftijden om hun denkvaardigheden en onderzoekend leergedrag te verbeteren.
Het TASC-model is oorspronkelijk ontwikkeld om hoogbegaafde leerlingen te helpen bij het werken aan leerstof op een meer onderzoekende manier. Tegenwoordig wordt het model breder ingezet in onderwijsleersituaties waarbij onderzoekend gedrag gestructureerd wordt ingezet.

Het tASC-model: een structuur voor onderzoek

Het TASC-model biedt een structuur voor lerenden om een onderzoeksopdracht te voltooien. Het model bestaat uit verschillende stappen, waaronder het formuleren van een onderzoeksvraag, het verzamelen van informatie, het analyseren van gegevens en het trekken van conclusies.
Het TASC-model helpt lerenden om onafhankelijk en creatief te denken. Het model moedigt lerenden aan om vragen te stellen, hypothesen te formuleren en theorieën te ontwikkelen.

Voordelen van het tASC-model

Het TASC-model heeft verschillende voordelen voor lerenden. Het model helpt lerenden om hun denkvaardigheden te verbeteren, hun kritisch denken te ontwikkelen en hun probleemoplossend vermogen te verbeteren.
Bovendien helpt het TASC-model lerenden om hun vaardigheden in het onderzoekend leren te verbeteren. Het model moedigt lerenden aan om informatie te verzamelen, gegevens te analyseren en conclusies te trekken.

Werkwijze van het tASC-model

Het TASC-model werkt volgens een bepaalde werkwijze. Eerst wordt een onderzoeksvraag geformuleerd, vervolgens wordt informatie verzameld, daarna worden gegevens geanalyseerd en tenslotte worden conclusies getrokken.
Het TASC-model kan worden gebruikt in combinatie met andere modellen, zoals het json [‘handelingsmodel

Het handelingsmodel is een didactisch raamwerk dat leerkrachten begeleidt bij het aanpassen van instructies aan de verschillende handelingsniveaus van leerlingen. Dit model helpt leerkrachten om instructies aan te passen aan de individuele behoeften van leerlingen.

‘, ‘IGDI-model

Het Igdi-model is een handelingsmodel dat gebruikt wordt in het onderwijs om leerlingen te helpen bij het oplossen van problemen.

‘, ‘hoofdlijnenmodel

Het hoofdlijnenmodel is een belangrijk concept in het onderwijs dat helpt bij het begrijpen van het leerproces van rekenen en wiskunde. Het model biedt een gestructureerde weergave van vier fasen die essentieel zijn voor het ontwikkelen van rekenvaardigheden.

‘, ‘drieslagmodel

Het drieslagmodel is een belangrijke aanpak voor het onderwijs, omdat het de leerlingen helpt om het getalbegrip te verbeteren in realistische rekenlessen. Het model is gebaseerd op de principes van interactief onderwijs en richt zich op drie essentiële elementen van rekenwiskundige vraagstukken: context, bewerking, en oplossing.

‘, ‘basismodel taakbeleid

Het basismodel taakbeleid is een belangrijk concept in het onderwijs dat de basis vormt voor een eerlijke en transparante verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen een school. Het model biedt een structuur voor het bepalen van de werklast en taken van medewerkers en leidinggevenden.

‘]. Deze modellen helpen lerenden om hun denkvaardigheden en onderzoekend leergedrag te verbeteren.

Conclusie

Het TASC-model is een waardevol instrument voor lerenden om hun denkvaardigheden en onderzoekend leergedrag te verbeteren. Het model helpt lerenden om onafhankelijk en creatief te denken en biedt een structuur voor het werken aan een onderzoeksopdracht.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties