Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Taxonomie van bloom | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Taxonomie van bloom

Taxonomie van bloom: een framework voor leerdoelen

De taxonomie van Bloom is een algemeen model voor de doelstellingen van het leerproces, bedacht door de onderwijspsycholoog Benjamin Bloom. Deze taxonomie onderscheidt zes niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren.
De taxonomie van Bloom is een handig hulpmiddel bij het formuleren van leerdoelen en het vaststellen van het beheersingsniveau. Door de taxonomie kun je bepalen welk eindgedrag je wilt bereiken. Moet de leerling kennis kunnen reproduceren of kunnen toepassen? Wil je leren analyseren of creëren? Als je dat helder hebt, dan kun je bepalen welke vragen je moet stellen en welke opdrachten je moet geven om dat te bereiken.

Lage en hoge denkvaardigheden

De eerste drie niveaus van Blooms taxonomie worden ook wel lage denkvaardigheden genoemd. Vragen van de moeilijkste drie niveaus heten hoge denkvaardigheden. Het onderscheid tussen lage en hoge denkvaardigheden is belangrijk, omdat het helpt om de leerdoelen te specificeren en de leeractiviteiten te ontwerpen.
Door het gebruik van de taxonomie van Bloom kan de leraar een meer gestructureerde aanpak hanteren bij het ontwerpen van leeractiviteiten. Het helpt ook om de leerdoelen te evalueren en te bepalen of de leerling het gewenste eindgedrag heeft bereikt.

Adaptieve toetsing

De taxonomie van Bloom kan ook worden gebruikt bij adaptieve toets

In het onderwijs wordt steeds meer gebruikgemaakt van adaptieve toetsen.

ing. Door het gebruik van de taxonomie kan de toets worden aangepast aan de individuele leerling, waardoor een meer accurate beeld wordt verkregen van de leerprestaties.

Adaptieve toetsing helpt ook om de leerdoelen te evalueren en te bepalen of de leerling het gewenste eindgedrag heeft bereikt. Het helpt ook om de leeractiviteiten te ontwerpen en te bepalen welke vragen en opdrachten nodig zijn om het gewenste eindgedrag te bereiken.

Taalontwikkeling en meervoudige intelligenties

De taxonomie van Bloom kan ook worden gebruikt bij taalontwikkeling

Taalontwikkeling is een essentiële vaardigheid voor kinderen om succesvol te zijn in hun onderwijsloopbaan. Het is de manier waarop kinderen woorden en zinnen leren begrijpen en gebruiken. Taal bestaat uit diverse grammaticale en communicatieve regels, en bij de taalverwerving krijgt een kind inzicht hoe je deze regels gebruikt.

en meervoudige intelligenties

Meervoudige intelligenties zijn een belangrijk concept in het onderwijs. Het idee is dat er verschillende manieren zijn waarop mensen intelligent kunnen zijn. Dit concept is ontwikkeld door Howard Gardner, die acht verschillende soorten intelligentie heeft beschreven.

. Door het gebruik van de taxonomie kan de leraar een meer gestructureerde aanpak hanteren bij het ontwerpen van leeractiviteiten voor taalontwikkeling en meervoudige intelligenties.

Het helpt ook om de leerdoelen te evalueren en te bepalen of de leerling het gewenste eindgedrag heeft bereikt. Het helpt ook om de leeractiviteiten te ontwerpen en te bepalen welke vragen en opdrachten nodig zijn om het gewenste eindgedrag te bereiken.

Schoolontwikkeling

De taxonomie van Bloom kan ook worden gebruikt bij schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling is een voortdurend proces dat erop gericht is de kwaliteit van het onderwijs en de professionaliteit van de leerkrachten te verbeteren. Het is een lerende organisatie die er continu op uit moet zijn om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

. Door het gebruik van de taxonomie kan de school een meer gestructureerde aanpak hanteren bij het ontwerpen van leeractiviteiten en het evalueren van de leerprestaties.

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties