Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Meervoudige intelligenties | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Meervoudige intelligenties

Meervoudige intelligenties in het onderwijs

Meervoudige intelligenties zijn een belangrijk concept in het onderwijs. Het idee is dat er verschillende manieren zijn waarop mensen intelligent kunnen zijn. Dit concept is ontwikkeld door Howard Gardner, die acht verschillende soorten intelligentie heeft beschreven.
De acht soorten intelligentie zijn: verbaal/linguïstische intelligentie, logisch/mathematische intelligentie, visueel/ruimtelijke intelligentie, muzikaal/ritmische intelligentie, lichamelijke/kinesthetische intelligentie, interpersoonlijke intelligentie, intrapersoonlijke intelligentie en natuurgerichte intelligentie. Elk van deze soorten intelligentie heeft zijn eigen sterke punten en zwakke punten.

Het belang van meervoudige intelligenties in het onderwijs

Het erkennen van meervoudige intelligenties is belangrijk in het onderwijs omdat het helpt om leerlingen te begrijpen en te ondersteunen. Door rekening te houden met de verschillende soorten intelligentie, kunnen leraren een meer inclusieve en adaptieve leeromgeving creëren.
Adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs richt zich op de unieke behoeften en interesses van elk kind. Dit type onderwijs streeft ernaar om de leerstof af te stemmen op de individuele leerling, waardoor kinderen beter leren en meer motivatie ervaren.

is een belangrijk concept in het onderwijs omdat het helpt om leerlingen te differentiëren en te laten groeien. Door rekening te houden met de meervoudige intelligenties, kunnen leraren een meer persoonlijke en effectieve leerervaring creëren.

Kritiek op de theorie van gardner

Er is internationaal kritiek geleverd op de theorie van Gardner. Sommigen vinden dat de theorie te simpel is en niet genoeg rekening houdt met de complexiteit van het menselijk brein. Anderen vinden dat de theorie te veel nadruk legt op de verschillen tussen mensen en niet genoeg op de overeenkomsten.
Een van de belangrijkste kritieken is dat de theorie van Gardner niet genoeg wetenschappelijk onderbouwd is. Sommigen vinden dat de theorie te veel gebaseerd is op anekdotisch bewijs en niet genoeg op wetenschappelijk onderzoek.

Conclusie

Meervoudige intelligenties zijn een belangrijk concept in het onderwijs. Het erkennen van deze intelligenties helpt om leerlingen te begrijpen en te ondersteunen. Door rekening te houden met de meervoudige intelligenties, kunnen leraren een meer inclusieve en adaptieve leeromgeving creëren.
Het is belangrijk om de kritiek op de theorie van Gardner serieus te nemen en te zoeken naar manieren om de theorie te verbeteren en te onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek. Door dit te doen, kunnen we een meer effectieve en inclusieve leeromgeving creëren voor alle leerlingen.
Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie (EQ) speelt een cruciale rol bij het succesvolle leren en sociale interacties. Het is het vermogen om emoties van jezelf en van anderen te waarnemen, te interpreteren en te reguleren. Bij emotionele intelligentie hoort ook het vermogen om de emoties te gebruiken als leidraad bij het denken en handelen.

, hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is een complex begrip dat verder gaat dan alleen een hoge IQ-score. Het omvat ook creativiteit, motivatie en andere kenmerken. Experts zijn het erover eens dat hoogbegaafdheid meer is dan alleen intelligentie.

, talentontwikkeling

Talentontwikkeling is een onderwijsconcept dat zich richt op het identificeren en ontwikkelen van de unieke talenten en vaardigheden van leerlingen.

, potentieelgericht onderwijs

Bij potentieelgericht onderwijs staan de mogelijkheden van het kind centraal. Het doel is om de leerling te helpen zijn of haar volledige potentieel te bereiken.

en adaptief onderwijs zijn allemaal belangrijke concepten in het onderwijs. Door rekening te houden met deze concepten, kunnen we een meer effectieve en inclusieve leeromgeving creëren voor alle leerlingen.

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties