Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Transparante organisatie | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Transparante organisatie

Transparante organisatie in het onderwijs

In een faciliterende organisatie is transparantie een cruciale factor. Scholen dienen transparant te zijn over hun prestaties, beleid en uitgaven, zodat ouders en leerlingen eenvoudig alle informatie kunnen vinden om een school te kiezen die bij hen past.
Een transparante school is een duurzame organisatieontwikkeling

Duurzame organisatieontwikkeling is een fundamentele, duurzame verandering van de schoolorganisatie. Het is van belang om alle betrokkenen te motiveren, zoals het managementteam en leerkrachten, om een langetermijneffect te bereiken.

die verantwoording aflegt over het gevoerde onderwijsbeleid, personeelsbeleid, huisvesting, de bedrijfsvoering

Een goede bedrijfsvoering is cruciaal voor het succes van een school als organisatie. Het faciliteert een efficiënte en effectieve manier van werken, waardoor leerkrachten zich kunnen focussen op hun kerntaak: het geven van goed onderwijs. Een faciliterende organisatie draagt bij aan een positieve leeromgeving.

, de financiën en hoe de besteding van middelen zich verhoudt tot de begroting en of daarmee de doelen zijn behaald.

Wijze van aanpak

Het creëren van een transparante organisatie in het onderwijs vereist een goed bestuur

Goed bestuur in het onderwijs is een cruciale factor bij het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. Het omvat het besturingsproces in ruime zin, waaronder intern en extern toezicht, verantwoording en medezeggenschap vallen. Goed bestuur is geen set spelregels, maar een cultuur van met elkaar omgaan door organisaties.

. Dit kan worden bereikt door het delen van informatie over de inzet van een school op het gebied van sociale veiligheid of hoe tevreden andere ouders en leerlingen zijn over hun school.

Daarnaast kan een school een zorgstructuur

De zorgstructuur binnen een school is een samenhangend geheel van voorzieningen en procedures die erop gericht zijn om de zorgleerlingen optimaal te laten profiteren van het zorgaanbod.

creëren door het gebruik van een eigen communicatie-app. Hierdoor kunnen scholen ouders gemakkelijk op de hoogte houden van schoolzaken. Ouders kunnen de agenda zien, een oudergesprek inplannen of een vraag stellen.

Er zijn ook apps beschikbaar waarmee een school feedback over het onderwijs kan vragen. Ouders vullen een vragenlijst in en de school kan hen laten weten wat er met de feedback gebeurt.

Voordelen van transparantie

Transparantie in het onderwijs leidt tot een verhoging van het vertrouwen van ouders en leerlingen in de school. Het creëert een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving voor alle leerlingen.
Daarnaast helpt transparantie bij het identificeren van gebieden waar de school kan verbeteren. Het geeft de school de mogelijkheid om gerichte maatregelen te nemen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Conclusie

Transparantie in het onderwijs is een essentiële factor voor een faciliterende organisatie. Door de oorzaken en gevolgen van transparantie te begrijpen en gerichte maatregelen te nemen, dragen we bij aan een eerlijker onderwijssysteem.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties