Gerelateerde artikelen

Wat doet een Mediacoach?

Een inleiding tot mediacoaches en leesconsulenten in de bibliotheekwereld Laat ik maar eens bij het begin, beginnen en kort toelichten wat een Mediacoach nu eigenlijk is. Wanneer je werkt met het project ‘Bibliotheek op school’ dan horen daar ook uren bij met...

5 les ideeën om de tweede wereldoorlog te behandelen

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijke periode in onze geschiedenis. In deze blog wil ik inzoomen op 5 alternatieve les ideeën om deze periode te bespreken. En vooral in relatie met het leven van kinderen in de huidige tijd.   Supermarkten Bestond de Albert...

5 redenen om vaker te schrijven met kinderen

Is schrijven nog wel van deze tijd? Het lesprogramma zit zo vol. Waarom zou ik dan met kinderen gaan schrijven? In deze blog vertel ik je vijf redenen om vaker met kinderen te schrijven.   Concentratie bij kinderen neemt af Dit blijkt uit een onderzoek van The...

Creatief denken

Hoe kun je creatief denken bij jezelf vergroten? Iedereen is creatief en kan creatief denken. Het is alleen de kunst om creatief te blijven als je ouder wordt, zoals Picasso altijd zei. Kleuters zijn van nature nieuwsgierig. Zand is goud. Je kunt ermee betalen. Het...

De impact van een schooladvies

Hoe een schooladvies mijn vriendschap veranderde In deze blog lees je meer over mijn ervaringen met het schooladvies dat in groep 8 gegeven wordt. Ik ben geïnspireerd door mijzelf. Als klein meisje altijd al de droom gehad om juf te worden en zag ik mijn eigen juf van...

Les ideeën voor het basisonderwijs

Les ideeën voor het afsluiten van het schooljaar en om mee te starten Het einde schooljaar is in zicht en dat betekent afronden met je groep en team. In dit blog geef ik een aantal leuke les ideeën in het basisonderwijs mee die in je voorbereiding voor het nieuwe...

Basisschool startgesprekken voor relatieopbouw en betrokkenheid

Het is belangrijk om het nieuwe schooljaar straks goed met ouders te starten. Inmiddels zijn veel scholen een zogenaamd startgesprek met ouders gewend. Soms met de leerling erbij, vaak nog zonder. Maar hoe voer je nu een startgesprek? En wanneer is die effectief? Na...

Wereldburgerschap in de klas: de 17 werelddoelen als basis

Wereldburgerschap in de klas met de 17 werelddoelen Door te werken aan wereldburgerschap, breng je de wereld in je klas en je klas in de wereld. Als ervaren leerkrachten en pedagogen zien we een groeiende nieuwsgierigheid en bezorgdheid onder kinderen over wereldwijde...

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Zorgstructuur | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Zorgstructuur

Zorgstructuur: een samenhangend geheel

De zorgstructuur binnen een school is een samenhangend geheel van voorzieningen en procedures die erop gericht zijn om de zorgleerlingen optimaal te laten profiteren van het zorgaanbod.
Het doel van deze structuur is om de leerlingen te signaleren, te diagnosticeren en te behandelen, zodat zij optimaal kunnen functioneren binnen de school.

De rol van de overheid

De overheid heeft een belangrijke rol gespeeld bij het stimuleren van deze procedure, om zo de uitstroom naar het speciaal (basis)onderwijs te remmen.
Het structurele overleg tussen leerkracht en intern begeleider over de leerlingen is een belangrijk onderdeel van de zorgstructuur.

Verdeling van verantwoordelijkheden

De school moet een goede verdeling hebben van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de zorg.
De leerkracht is als eerste verantwoordelijk voor de leerlingenzorg binnen de groep, maar kan ook worden ondersteund door een zorgcoördinator of een facilitaire organisatie

Een goede faciliteitenstructuur is cruciaal voor het bieden van kwalitatief onderwijs. Scholen hebben behoefte aan een transparante organisatie om hun faciliteiten optimaal te benutten. Dit omvat een zorgstructuur voor het beheer en onderhoud van gebouwen, alsmede een duurzame organisatieontwikkeling voor het verbeteren van de faciliteiten.

.

Zorg op maat

In het voortgezet onderwijs kan de zorgstructuur worden georganiseerd via de mentor en een zorgcoördinator, of door het aanbieden van speciale kleine klassen of integratie-klassen waarin zorg op maat wordt geboden aan bepaalde leerlingen.
Indien nodig kan de school ook een externe zorgstructuur inschakelen, door gebruik te maken van expertise buiten de school, zoals een json-gebaseerde zorgplan

In het onderwijs speelt het zorgplan een cruciale rol bij het bieden van passende onderwijskansen aan alle leerlingen. Het zorgplan is een document dat afspraken maakt over de manier waarop zorgleerlingen opgevangen worden. Hierin staat beschreven hoe de basisscholen omgaan met zorgleerlingen en welke dingen zij doen om professionele hulp te geven aan deze kinderen.

.

Kwaliteitszorg

De kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is een breed begrip dat alle activiteiten en maatregelen omvat die gericht zijn op het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit.

binnen de school is een belangrijk aspect van de zorgstructuur, omdat het ervoor zorgt dat de leerlingen de beste zorg ontvangen.

De school heeft een zorgplicht

Het begrip zorgplicht verwijst naar de verantwoordelijkheid van schoolbesturen om ervoor te zorgen dat alle kinderen, inclusief die met speciale onderwijsbehoeften, een passende plek vinden. Dit kan op de school zelf zijn, maar ook op een andere school binnen het samenwerkingsverband als dit beter aansluit bij de onderwijsbehoefte.

om de leerlingen een veilige en ondersteunende omgeving te bieden, waarin zij kunnen groeien en leren.

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 13 juni 2024

Reacties

0 reacties