Gerelateerde artikelen

Wat doet een Mediacoach?

Een inleiding tot mediacoaches en leesconsulenten in de bibliotheekwereld Laat ik maar eens bij het begin, beginnen en kort toelichten wat een Mediacoach nu eigenlijk is. Wanneer je werkt met het project ‘Bibliotheek op school’ dan horen daar ook uren bij met...

5 les ideeën om de tweede wereldoorlog te behandelen

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijke periode in onze geschiedenis. In deze blog wil ik inzoomen op 5 alternatieve les ideeën om deze periode te bespreken. En vooral in relatie met het leven van kinderen in de huidige tijd.   Supermarkten Bestond de Albert...

5 redenen om vaker te schrijven met kinderen

Is schrijven nog wel van deze tijd? Het lesprogramma zit zo vol. Waarom zou ik dan met kinderen gaan schrijven? In deze blog vertel ik je vijf redenen om vaker met kinderen te schrijven.   Concentratie bij kinderen neemt af Dit blijkt uit een onderzoek van The...

Creatief denken

Hoe kun je creatief denken bij jezelf vergroten? Iedereen is creatief en kan creatief denken. Het is alleen de kunst om creatief te blijven als je ouder wordt, zoals Picasso altijd zei. Kleuters zijn van nature nieuwsgierig. Zand is goud. Je kunt ermee betalen. Het...

De impact van een schooladvies

Hoe een schooladvies mijn vriendschap veranderde In deze blog lees je meer over mijn ervaringen met het schooladvies dat in groep 8 gegeven wordt. Ik ben geïnspireerd door mijzelf. Als klein meisje altijd al de droom gehad om juf te worden en zag ik mijn eigen juf van...

Les ideeën voor het basisonderwijs

Les ideeën voor het afsluiten van het schooljaar en om mee te starten Het einde schooljaar is in zicht en dat betekent afronden met je groep en team. In dit blog geef ik een aantal leuke les ideeën in het basisonderwijs mee die in je voorbereiding voor het nieuwe...

Basisschool startgesprekken voor relatieopbouw en betrokkenheid

Het is belangrijk om het nieuwe schooljaar straks goed met ouders te starten. Inmiddels zijn veel scholen een zogenaamd startgesprek met ouders gewend. Soms met de leerling erbij, vaak nog zonder. Maar hoe voer je nu een startgesprek? En wanneer is die effectief? Na...

Wereldburgerschap in de klas: de 17 werelddoelen als basis

Wereldburgerschap in de klas met de 17 werelddoelen Door te werken aan wereldburgerschap, breng je de wereld in je klas en je klas in de wereld. Als ervaren leerkrachten en pedagogen zien we een groeiende nieuwsgierigheid en bezorgdheid onder kinderen over wereldwijde...

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Kwaliteitszorg | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg in het onderwijs

Kwaliteitszorg is een breed begrip dat alle activiteiten en maatregelen omvat die gericht zijn op het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit is een cruciale factor bij het bepalen van de effectiviteit van het onderwijs. Het omvat niet alleen het aanleren van kennis en vaardigheden, maar ook het vormen van leerlingen tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke personen.

.

Het team van de school moet actief nagaan wat de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie zijn en het onderwijsleerproces afstemmen op deze behoeften.

Evalueren als onderdeel van kwaliteitszorg

Evalueren is een belangrijke stap in het proces van kwaliteitszorg, omdat het team door te evalueren kan nagaan wat wel en niet goed gaat en de werkpunten kan verbeteren.
Een goede school evalueert regelmatig de kwaliteit van het onderwijsaanbod en gebruikt de resultaten om het onderwijsleerproces te verbeteren.

Kwaliteitskaarten en zorgstructuur

Kwaliteitskaarten

Kwaliteitskaarten zijn een krachtig instrument om de onderwijskwaliteit te verbeteren en te bewaken. Het gebruik van kwaliteitskaarten helpt docenten en scholen om hun sterke punten en ontwikkelpunten te identificeren en te verbeteren.

en zorgstructuur

De zorgstructuur binnen een school is een samenhangend geheel van voorzieningen en procedures die erop gericht zijn om de zorgleerlingen optimaal te laten profiteren van het zorgaanbod.

zijn belangrijke instrumenten bij het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Het team van de school gebruikt deze instrumenten om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te verbeteren.

Bedrijfsvoering en toezichtkader

Bedrijfsvoering

Een goede bedrijfsvoering is cruciaal voor het succes van een school als organisatie. Het faciliteert een efficiënte en effectieve manier van werken, waardoor leerkrachten zich kunnen focussen op hun kerntaak: het geven van goed onderwijs. Een faciliterende organisatie draagt bij aan een positieve leeromgeving.

en toezichtkader

Het toezichtkader is een cruciaal document dat de inspectie van het onderwijs beschrijft, inclusief de criteria voor beoordeling en de verwachtingen voor scholen en besturen. Dit document biedt een duidelijk kader voor de inspectie, zodat scholen en besturen weten wat zij kunnen verwachten.

zijn belangrijke aspecten van kwaliteitszorg, omdat zij helpen om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te verbeteren.

Het team van de school gebruikt deze aspecten om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te verbeteren.

JSON en kwaliteitszorg

JSON kan worden gebruikt om de resultaten van de evaluatie te registreren en te analyseren.
Het team van de school kan deze resultaten gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te verbeteren.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 13 juni 2024

Reacties

0 reacties