Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Zorgplan | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Zorgplan

Zorgplan – onderwijs voor iedereen

In het onderwijs speelt het zorgplan een cruciale rol bij het bieden van passende onderwijskansen aan alle leerlingen. Het zorgplan is een document dat afspraken maakt over de manier waarop zorgleerlingen opgevangen worden. Hierin staat beschreven hoe de basisscholen omgaan met zorgleerlingen en welke dingen zij doen om professionele hulp te geven aan deze kinderen.
Het zorgplan is onderdeel van de zorgstructuur

De zorgstructuur binnen een school is een samenhangend geheel van voorzieningen en procedures die erop gericht zijn om de zorgleerlingen optimaal te laten profiteren van het zorgaanbod.

binnen het samenwerkingsverband. Het bevat criteria voor verwijzing naar het Speciaal (basis) onderwijs en de procedure die gevolgd wordt. Ook wordt hierin beschreven hoe het budget voor extra ondersteuning verdeeld wordt. Het doel van het plan is dat leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Zorgstructuur en handelingsplan

Binnen de zorgstructuur wordt gebruikgemaakt van een handelingsplan

In een handelingsplan worden concrete doelstellingen beschreven voor een leerling met leer- en/of gedragsproblemen. Het plan beschrijft hoe deze doelstellingen behaald kunnen worden en wie erbij betrokken zijn.

om de onderwijskansen van zorgleerlingen te verbeteren. Het handelingsplan is een belangrijk instrument om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het plan bevat concrete doelstellingen en acties om de onderwijskansen van zorgleerlingen te verbeteren.

Het handelingsplan wordt opgesteld in samenwerking met de leerlingen, ouders, docenten en andere betrokkenen. Het plan wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast om ervoor te zorgen dat het zorgplan aansluit bij de behoeften van de leerlingen.

Onderwijs voor iedereen

Het zorgplan is gericht op het bieden van passende onderwijskansen aan alle leerlingen. Het plan erkent dat elke leerling uniek is en dat er verschillende behoeften zijn. Het doel is om een inclusieve leeromgeving te creëren waar alle leerlingen zich thuis voelen.
Het zorgplan wordt gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en om de onderwijskansen van zorgleerlingen te verbeteren. Het plan is een belangrijk instrument om de doelstellingen van Passend onderwijs te realiseren.

Wettelijke verplichtingen

De wettelijke verplichtingen voor het zorgplan staan vermeld in artikel 18a WPO en artikel 17a WVO. Het zorgplan moet voldoen aan deze wettelijke verplichtingen om ervoor te zorgen dat de leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
Het zorgplan is een dynamisch document dat regelmatig wordt geëvalueerd en aangepast. Het plan wordt gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en om de onderwijskansen van zorgleerlingen te verbeteren.

Conclusie

Het zorgplan is een belangrijk instrument om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en om de onderwijskansen van zorgleerlingen te verbeteren. Het plan erkent dat elke leerling uniek is en dat er verschillende behoeften zijn. Het doel is om een inclusieve leeromgeving te creëren waar alle leerlingen zich thuis voelen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties