Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Verzuim | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Verzuim

Verzuim in het onderwijs

Verzuim is een belangrijk thema in het onderwijs, omdat het de kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten van leerlingen beïnvloedt. Verzuim kan worden gedefinieerd als het afwezig zijn van een leerling zonder geldige reden. Dit kan leiden tot een leerachterstand en een verminderd leerrendement

Het leerrendement is een belangrijke indicator voor het meten van de leerprestaties van leerlingen. Het geeft het rendement van het leren van leerlingen aan, waardoor het een waardevolle tool is voor docenten en onderwijsinstellingen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

.

Het verzuim kan worden onderverdeeld in twee categorieën: relatief verzuim en absoluut verzuim. Relatief verzuim verwijst naar het afwezig zijn van een leerling tijdens les- of praktijktijd, terwijl absoluut verzuim verwijst naar het niet ingeschreven staan van een leerling bij een school. Het verzuim kan soms geoorloofd zijn, bijvoorbeeld als een leerling ziek is.

Oorzaken van verzuim

Er zijn verschillende oorzaken van verzuim, zoals sociale en economische factoren, zoals armoede en werkloosheid. Ook kan verzuim worden veroorzaakt door een leerrendement dat niet aansluit bij de verwachtingen van de leerling. Bovendien kan verzuim worden veroorzaakt door een gebrek aan motivatie en interesse bij de leerling.
Verzuim kan ook worden veroorzaakt door een gebrek aan steun en begeleiding vanuit de school en het gezin. Leerlingen die worden geconfronteerd met een leerachterstand, kunnen het verzuim als een manier zien om te ontsnappen aan de druk en de verwachtingen.

Gevolgen van verzuim

Verzuim kan leiden tot een verminderd leerrendement en een leerachterstand. Dit kan resulteren in een lager zelfvertrouwen en een verminderde motivatie bij de leerling. Bovendien kan verzuim leiden tot een sociale isolatie en een verminderde sociale vaardigheden.
Verzuim kan ook gevolgen hebben voor de maatschappij als geheel. Het kan leiden tot een verminderde productiviteit en een verminderde economische groei. Bovendien kan verzuim leiden tot een verminderde sociale cohesie en een verminderde veiligheid.

Wijze van aanpak

Om verzuim te voorkomen en te verminderen, is het belangrijk om een goede leerlingenregistratie te hebben. De school moet op ieder moment weten of een leerling aanwezig is. Het is hiervoor van belang dat duidelijk is welke medewerker binnen de school verantwoordelijk is voor het overzicht van het verzuim en het melden van wettelijk verzuim bij de leerplichtambtenaar.
Bovendien is het belangrijk om afspraken te maken over wat de school doet bij beginnend verzuim en welke medewerker dan actie onderneemt. Het is ook belangrijk om de leerling en het gezin te betrekken bij het vinden van oplossingen voor het verzuim.

Conclusie

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties