Categorie: Lerarentekort

Ingeschatte leestijd: 4 minuten

Inhoudsopgave

Gerelateerde artikelen

Het belang van inclusief personeelsbeleid in het onderwijs

Even voorstellen Mijn naam is Anouk van der Kuil, ik ben 34 jaar en woonachtig in Rotterdam. Ik werk al vanaf mijn 21e in het onderwijs. Ooit gestart als leerkracht ben ik doorontwikkeld tot intern begeleider en nu tot schoolleider. Als projectleider en schoolleider...

De kracht van formatief toetsen

Formatief toetsen Het onderwijssysteem in Nederland is ingericht met toetsen. Hiermee wordt de ontwikkeling van de leerling of student vastgelegd of deze de kennis en vaardigheden over een lange of korte periode beheerst. In dit blog gaan we in op formatief toetsen....

Klassenmanagement in de praktijk

Klassenmanagement Wist je dat je naast docent of leerkracht ook de functie van manager bekleed? De verantwoordelijkheid voor een groep studenten of leerlingen brengt meer organisatie en taken met zich mee dan alleen les geven. Het managen van een klas doet een beroep...

Wat zijn de voordelen van zij-instromers onderwijs?

Voordelen zij-instromers De laatste jaren is er een structureel tekort aan leraren voor de basisschool. Dit is zelfs z’n groot probleem dat niet alle leerlingen in Nederland 5 dagen in de week naar school kunnen. Een van de oplossingen voor scholen is hiervoor het...

Zij-instroom onderwijs

Zij-instroom onderwijs: een duurzaam antwoord op het lerarentekort Op de Dag van de leraar werd door het programma 2Doc (NTR) de documentaire ‘Zijwaarts de klas in’ van Simonka de Jong (2023) uitgezonden. In deze documentaire kun je o.a. de eerste stappen binnen het...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Ingeschatte leestijd: 4 minuten

De vierdaagse schoolweek: een noodzaak door lerarentekort

De vierdaagse schoolweek

Steeds vaker valt te lezen dat scholen kiezen voor een vierdaagse schoolweek. Vaak is dit een noodmaatregel vanwege het nijpende lerarentekort. Wettelijk gezien is structurele invoering van een vierdaagse werkweek niet toegestaan. Echter kreeg SBO de Wissel in Hoorn (excellente school) als enige school in 2018 al de mogelijkheid om in de vorm van een pilot de leerlingen slechts vier dagen naar school te laten komen. Op deze school was er een relatief hoog percentage van leerlingen met ziekteverzuim. De pilot had positieve resultaten als uitkomst. Leerlingen vonden meer rust en het ziekteverzuim werd teruggedrongen. 

In Nederland zijn er naast bovenstaand voorbeeld geen onderzoeken gedaan naar de effecten van een vierdaagse schoolweek. Daarom wordt nog in het duister getast wat de eventuele effecten daarvan zijn. Wel zijn er veel zorgen onder ouders en familieleden. In het NH was vorig jaar een artikel te lezen van een zeer bezorgde oma van een leerling op een so-school in Den Haag. De betreffende school is voornemens om over te stappen naar vier dagen lesgeven. De vrouw vertelt dat dit besluit een zeer vergaand effect zal hebben op hele gezin. Mogelijk zal een van de ouders minder moeten gaan werken om te zorgen voor het kind. 

De inspectie ging in gesprek met de betreffende school. Wettelijk gezien mag slechts 7 weken in een schooljaar overgeschakeld worden naar vier dagen lesgeven per week, bijvoorbeeld door studiedagen in de plaats te laten komen. Veel scholen zien echter geen uitweg meer. Het speciaal onderwijs wordt bovendien benadeeld doordat de 375 miljoen voor achterstandsgelden binnen het NPO vaak niet bij die scholen terechtkomt. Ook heeft het speciaal onderwijs het extra zwaar met het aantrekken van extra leraren vanwege de extra opleidingseisen.  

Almere staat voor een moeilijke beslissing: vierdaagse schoolweek wordt realiteit

Het lerarentekort in Almere dwingt basisscholen tot ingrijpende acties. Marc Kammeraad van Stichting Katholiek Onderwijs (SKO) benadrukt de urgentie. “We hebben geen andere keuze,” vertelt hij aan RTL Nieuws. Een gezamenlijke brief van diverse scholengemeenschappen, waaronder Stichting Almere Speciaal, Prisma, ASG, Taalcentrum Almere, Eduvier en SKO, informeert ouders over de overweging van een vierdaagse schoolweek als mogelijke oplossing.

Bij afwezigheid van leerkrachten wordt nog gezocht naar vervanging, maar soms moeten groepen worden samengevoegd of krijgen leerlingen thuis opdrachten. Directeur Hans van Est van basisschool de Droomspiegel voert deze maatregel zelfs al na de kerstvakantie in, waarbij begrip en ongenoegen onder ouders verdeeld zijn.

Kammeraad verwacht dat vrijwel alle Almeerse scholen vanaf 2024 of uiterlijk 2025 naar deze nieuwe lesweek zullen overstappen. Hoewel sommige scholen nog vijf dagen lesgeven, is dit eerder uitzondering dan regel. De vijfde dag zal worden ingevuld met sport- en muziekactiviteiten, mits er extra financiering komt.

Een gezamenlijke brief aan ouders dient als voorbereiding op deze veranderingen en benadrukt de dringende oproep aan het Ministerie van Onderwijs om het lerarentekort aan te pakken. Hoewel een structurele vierdaagse schoolweek niet is toegestaan volgens de Onderwijsinspectie, wordt wel gekeken naar uitzonderingen op individuele basis. Het tekort aan leerkrachten in Almere blijkt volgens recent UWV-onderzoek het grootste van het land te zijn, mede door vergrijzing en een ontoereikende instroom van nieuwe leerkrachten. Burn-outgerelateerde klachten dragen ook bij aan het probleem.

Bekijk de video

Over Tip

Wil jij meer blogs lezen? Zie Tiponderwijs.

Wil jij meer weten wat wij als organisatie doen? Zie Tiponderwijs.

 

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 1 december 2023

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *