Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Avg | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Avg

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in het onderwijs

Scholen verzamelen en delen een grote hoeveelheid aan persoonlijke gegevens. Dit begint al bij het inschrijven van een leerling en gaat door tot het gebruik van digitale systemen zoals leerlingvolgsystemen en sociale media. Om deze gegevens veilig en zorgvuldig te verwerken, moeten scholen voldoen aan de privacyregels, voortkomend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Een belangrijk aspect van de AVG is dat de betrokkene, degene van wie de school de persoonlijke gegevens verzamelt, expliciet toestemming geeft voor het gebruik van deze gegevens voor specifieke doeleinden. Hij of zij heeft het recht om de data in te zien of te laten verwijderen. Scholen zijn verplicht om verantwoording af te leggen over gegevensverwerkingen wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt.

Waarom is de aVG belangrijk in het onderwijs?

De AVG is belangrijk in het onderwijs omdat het de privacy van leerlingen en medewerkers beschermt. Het zorgt ervoor dat scholen verantwoordelijk omgaan met persoonlijke gegevens en dat deze gegevens veilig worden verwerkt. Dit is cruciaal voor het vertrouwen van leerlingen en medewerkers in het onderwijs.
Bovendien helpt de AVG scholen om een json-structuur te creëren voor het beheren van persoonlijke gegevens. Dit maakt het mogelijk om gegevens efficiënt te verwerken en te beschermen. Het gebruik van een ass

Bias in het onderwijs speelt een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van toetsen en assessments. Daarom is het van groot belang om bias te herkennen en te vermijden om eerlijke en gelijke onderwijskansen te waarborgen. Bias kan verschillende oorzaken hebben, zoals culturele bias, taalbias, socio-economische bias en genderbias.

essment” href=”https://tiponderwijs.nl/begrip/assessment/”>assessment

Een assessment is een cruciale stap in het bepalen van de kennis en vaardigheden van leerlingen. Het doel van een assessment is om te bepalen wat het leerniveau van de leerlingen is en waar eventueel ondersteuning kan worden geboden.

-model helpt scholen om de risico’s van gegevensverwerking te beoordelen en maatregelen te nemen om deze risico’s te beperken.

Hoe kunnen scholen de aVG naleven?

Scholen kunnen de AVG naleven door een odd

ODD is een psychische aandoening die in het DSM-IV is ingedeeld bij de ontwikkelingsstoornissen. Kinderen met deze aandoening zijn vaak ongehoorzaam, driftig, en houden zich vaak niet aan regels.

-numbered lijst te maken van alle persoonlijke gegevens die worden verzameld en verwerkt. Vervolgens moeten zij een add

ADD, of Attention Deficit Disorder, is een aangeboren aandoening die wordt veroorzaakt door een afwijking in de werking van de neurotransmitters in de hersenen. Dit leidt tot een veranderde activiteit in bepaalde gebieden van de hersenen.

endum maken voor elk van deze gegevens, waarin wordt beschreven hoe deze gegevens worden gebruikt en beschermd. Scholen moeten ook een data protection officer (DPO) aanstellen om toezicht te houden op de gegevensverwerking.

Daarnaast is het belangrijk dat scholen een transparante en eerlijke manier van gegevensverwerking hanteren. Zij moeten leerlingen en medewerkers informeren over het gebruik van hun persoonlijke gegevens en hoe deze worden beschermd. Scholen moeten ook een procedure hebben voor het melden van datalekken en het nemen van maatregelen om deze te beperken.

Conclusie

De AVG is een belangrijke wet voor het onderwijs omdat het de privacy van leerlingen en medewerkers beschermt. Scholen moeten de AVG naleven door een zorgvuldige manier van gegevensverwerking te hanteren en door transparantie en eerlijkheid te betrachten. Dit is cruciaal voor het vertrouwen van leerlingen en medewerkers in het onderwijs.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 10 juni 2024

Reacties

0 reacties