Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Behaviorisme | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Behaviorisme

Behaviorisme in het onderwijs

Het behaviorisme is een belangrijke stroming in de psychologie die het zintuiglijk waarneembare gedrag bestudeert. Het onderzoek richt zich op het observeren van gedrag en het identificeren van de omgevingsfactoren die het beïnvloeden.
Het behaviorisme gaat ervan uit dat gedrag aangeleerd wordt door de omgeving en dat het bewustzijn niet direct kan worden bestudeerd. De onderzoeksmethode van het behaviorisme is het uitvoeren van experimenten en empirisch wetenschappelijk onderzoek.

Oorsprong en ontwikkeling

Het behaviorisme is ontstaan aan het begin van de twintigste eeuw en heeft diverse sub-stromingen, zoals het radicale behaviorisme, het methodisch-, teleologisch-, theoretisch- of psychologisch behaviorisme. Bekende behavioristen zijn Skinner en Thorndike.
Tot de jaren 60 had het behaviorisme veel invloed op het onderwijs. Kritiek richtte zich echter steeds meer op het feit dat leren vooral werd gezien als kennisoverdracht en gedragsaanpassing. Nieuwe stromingen hadden meer aandacht voor het menselijk denkvermogen en de denkprocessen van de mens.

Leertheorieën en onderwijspraktijk

Het boek ‘Van leertheorie naar onderwijspraktijk’ maakt de belangrijkste leertheorieën en -principes begrijpelijk. Het boek bevat vele aansprekende praktijkvoorbeelden uit zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Het heeft aandacht voor hedendaagse concepten zoals cognitivisme

Het cognitivisme is een leertheorie die beschrijft hoe mensen kennis verwerven, ordenen en gebruiken in hun gedrag. Het cognitivisme richt zich vooral op het waarnemen en verwerken van informatie en geeft inzicht in de verwerkingsprocessen die in de hersenen van mensen plaatsvinden.

, constructivisme

Het constructivisme is een leertheorie die stelt dat leren een actief proces is van kennisverwerving. Leerlingen construeren hun eigen kennis door voort te bouwen op hun aanwezige kennis. Dit proces vindt steeds meer plaats onder de eigen verantwoordelijkheid van de leerling.

, handelingsmodel

Het handelingsmodel is een didactisch raamwerk dat leerkrachten begeleidt bij het aanpassen van instructies aan de verschillende handelingsniveaus van leerlingen. Dit model helpt leerkrachten om instructies aan te passen aan de individuele behoeften van leerlingen.

, gedragsstoornissen

Gedragsstoornissen zijn een verzamelnaam voor alle stoornissen bij kinderen, waarbij afwijkend gedrag aangeboren is. Dit is strikt genomen iets anders dan gedragsproblemen

Gedragsproblemen zijn ongewenste gedragingen die voor de omgeving of het kind zelf storend zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld agressief, driftig of ongehoorzaam gedrag. Ook vernielzucht of pestgedrag horen hierbij.

, want daarbij is de oorzaak in de omgeving te vinden.

en gedragsproblemen.

Het boek biedt een overzicht van de verschillende leertheorieën en hun toepassing in de onderwijspraktijk. Het behandelt ook de relatie tussen leertheorieën en het onderwijsproces.

Conclusie

Het behaviorisme is een belangrijke stroming in de psychologie die het zintuiglijk waarneembare gedrag bestudeert. Het heeft veel invloed gehad op het onderwijs, maar kritiek richtte zich op het feit dat leren vooral werd gezien als kennisoverdracht en gedragsaanpassing. Nieuwe stromingen hadden meer aandacht voor het menselijk denkvermogen en de denkprocessen van de mens.
Het is belangrijk om de leertheorieën en -principes te begrijpen om een effectieve onderwijspraktijk te ontwikkelen. Het boek ‘Van leertheorie naar onderwijspraktijk’ biedt een goede basis voor het begrijpen van de leertheorieën en hun toepassing in de onderwijspraktijk.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 10 juni 2024

Reacties

0 reacties