Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Constructivisme | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Constructivisme

Constructivisme in het onderwijs

Het constructivisme is een leertheorie die stelt dat leren een actief proces is van kennisverwerving. Leerlingen construeren hun eigen kennis door voort te bouwen op hun aanwezige kennis. Dit proces vindt steeds meer plaats onder de eigen verantwoordelijkheid van de leerling.
Het constructivisme benadrukt het belang van leren in de context. Een krachtige leeromgeving is onmisbaar voor het succesvol leren. Bovendien ziet het constructivisme leren als een sociaal proces, waarbij kennis ontstaat en gedeeld wordt met anderen. Dit wordt ook wel sociaal constructivisme

Het sociaal constructivisme is een leertheorie die het leerproces ziet als een actief proces van kennisverwerving, waarbij de kennis ontstaat en gedeeld wordt met anderen. Het leren vindt steeds meer onder de eigen verantwoordelijkheid van de leerling plaats.

genoemd.

Cognitieve ontwikkeling

Het constructivisme is verwant aan de cognitieve psychologie en is ontstaan rond 1980. Het cognitivisme

Het cognitivisme is een leertheorie die beschrijft hoe mensen kennis verwerven, ordenen en gebruiken in hun gedrag. Het cognitivisme richt zich vooral op het waarnemen en verwerken van informatie en geeft inzicht in de verwerkingsprocessen die in de hersenen van mensen plaatsvinden.

benadrukt het belang van het begrijpen van de leerprocessen en het identificeren van de cognitieve vaardigheden van leerlingen.

Het behaviorisme

Het behaviorisme is een belangrijke stroming in de psychologie die het zintuiglijk waarneembare gedrag bestudeert. Het onderzoek richt zich op het observeren van gedrag en het identificeren van de omgevingsfactoren die het beïnvloeden.

daarentegen, benadrukt het belang van het observeren van het gedrag van leerlingen en het identificeren van de stimuli die het gedrag beïnvloeden. Het constructivisme combineert elementen van beide stromingen om een compleet beeld te schetsen van het leerproces.

Pedagogiek

Het constructivisme heeft een grote impact op de pedagogiek

. Het benadrukt het belang van een krachtige leeromgeving en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen. Bovendien wordt het belang van het sociaal leren benadrukt, waarbij leerlingen samenwerken en kennis delen.

Het constructivisme is ook verwant aan het sociaal constructivisme, dat stelt dat kennis ontstaat en gedeeld wordt door sociale interacties. Dit benadrukt het belang van de sociale context waarbinnen het leren plaatsvindt.

Wijze van aanpak

Het constructivisme biedt een nieuwe wijze van aanpak voor het onderwijs. Leerlingen worden gestimuleerd om actief te participeren in het leerproces en om hun eigen kennis te construeren. Bovendien wordt het belang van het sociaal leren benadrukt, waarbij leerlingen samenwerken en kennis delen.
Het constructivisme kan worden toegepast in verschillende onderwijscontexten, zoals het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het biedt een flexibele en aanpasbare benadering van het leren, die kan worden aangepast aan de behoeften van individuele leerlingen.

Conclusie

Het constructivisme is een belangrijke leertheorie die het onderwijs kan helpen verbeteren. Door het benadrukken van het actief leren, het sociaal leren en het construeren van kennis, kan het constructivisme helpen om een meer inclusieve en rechtvaardige leeromgeving te creëren.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties