Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Betrokkenheid | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 3 minuten

Betekenis: Betrokkenheid

Betrokkenheid in het onderwijs

Betrokkenheid speelt een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van het leerproces. Het is essentieel om de betrokkenheid van zowel de leerkracht als de leerling te stimuleren om een succesvolle leerervaring te garanderen.

Betrokkenheid van de leerkracht

Een goede leerkracht is betrokken op zijn leerlingen en geeft elke leerling persoonlijke, positieve aandacht. Dit heeft invloed op het welbevinden van kinderen en zorgt ervoor dat het zelfvertrouwen van de leerlingen toeneemt.
Wanneer de leerkracht zich betrokken toont bij het wel en wee van zijn leerlingen, zorgt dat ook voor een sterkere band met hen. En een goede relatie met de leerlingen heeft invloed op het onderwijs en de sfeer in de klas.

Betrokkenheid van de leerling

Betrokkenheid is een belangrijk begrip binnen ontwikkelingsgericht onderwijs. Het gaat over hoe betrokken een kind is bij zijn eigen leerproces en hoe gemotiveerd hij is om te leren.
In ontwikkelingsgericht onderwijs streeft men naar een hoge mate van betrokkenheid bij leerlingen, omdat dit wordt gezien als een belangrijke factor voor succesvol leren.

Betrokkenheid van leerlingen bevorderen

Een aantal manieren om betrokkenheid van leerlingen te bevorderen zijn, door:
  • Leerlingen te betrekken bij de planning en uitvoering van de les
  • Lesinhoud te koppelen aan de interesses en ervaringen van leerlingen
  • Leerlingen te activeren om te onderzoeken, te ontdekken en te verkennen
  • Leerlingen te laten samenwerken en zichzelf te laten presenteren
  • Leerlingen feedback te geven op hun prestaties en hen te helpen bij het vaststellen van persoonlijke doelen
Het is belangrijk om te benadrukken dat betrokkenheid een continu proces is, en dat de leraar de betrokkenheid van de leerlingen steeds moet monitoren en aanpassen aan de behoeften van de groep of individu.
Door de ouders te betrekken bij het leerproces, kan de leerkracht ook de ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een cruciale factor bij de opvoeding en het onderwijs van kinderen. Het betreft de actieve betrokkenheid van ouders bij de schoolontwikkeling van hun kinderen, zowel thuis als op school.

stimuleren. Dit kan worden gedaan door ouders te informeren over de vorderingen van hun kind en hen te betrekken bij het bepalen van de leerdoelen.

Responsiviteit

Responsiviteit is een cruciale vaardigheid voor onderwijsprofessionals om kinderen te ondersteunen bij hun leerproces. Het betreft een afgeleide houding die reageert op signalen die kinderen uitzenden en doet dit op een passende en stabiele wijze, rekening houdend met de onderwijsleersituatie waarin zij zich bevinden.

is ook een belangrijke factor bij het stimuleren van betrokkenheid. De leerkracht moet responsief zijn op de behoeften van de leerlingen en hun vragen beantwoorden.

Verantwoordelijkheid

Het dragen van verantwoordelijkheid is een cruciale factor bij het creëren van een succesvolle leeromgeving. Leerkrachten, ouders, leerlingen en het schoolbestuur hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid bij het garanderen van een eerlijk en gelijk onderwijskansen.

is een andere belangrijke factor bij het stimuleren van betrokkenheid. De leerkracht moet verantwoordelijk zijn voor het leerproces en de leerlingen helpen bij het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.

Verantwoording

Scholen en schoolbesturen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om hun beleid en activiteiten transparant te maken voor ouders, de medezeggenschapsraad en de Inspectie van het Onderwijs. Dit geldt voor alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.

is ook een belangrijke factor bij het stimuleren van betrokkenheid. De leerkracht moet verantwoording afleggen over het leerproces en de leerlingen helpen bij het evalueren van hun eigen leerproces.

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 10 juni 2024

Reacties

0 reacties