Gerelateerde artikelen

Wat doet een Mediacoach?

Een inleiding tot mediacoaches en leesconsulenten in de bibliotheekwereld Laat ik maar eens bij het begin, beginnen en kort toelichten wat een Mediacoach nu eigenlijk is. Wanneer je werkt met het project ‘Bibliotheek op school’ dan horen daar ook uren bij met...

5 les ideeën om de tweede wereldoorlog te behandelen

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijke periode in onze geschiedenis. In deze blog wil ik inzoomen op 5 alternatieve les ideeën om deze periode te bespreken. En vooral in relatie met het leven van kinderen in de huidige tijd.   Supermarkten Bestond de Albert...

5 redenen om vaker te schrijven met kinderen

Is schrijven nog wel van deze tijd? Het lesprogramma zit zo vol. Waarom zou ik dan met kinderen gaan schrijven? In deze blog vertel ik je vijf redenen om vaker met kinderen te schrijven.   Concentratie bij kinderen neemt af Dit blijkt uit een onderzoek van The...

Creatief denken

Hoe kun je creatief denken bij jezelf vergroten? Iedereen is creatief en kan creatief denken. Het is alleen de kunst om creatief te blijven als je ouder wordt, zoals Picasso altijd zei. Kleuters zijn van nature nieuwsgierig. Zand is goud. Je kunt ermee betalen. Het...

De impact van een schooladvies

Hoe een schooladvies mijn vriendschap veranderde In deze blog lees je meer over mijn ervaringen met het schooladvies dat in groep 8 gegeven wordt. Ik ben geïnspireerd door mijzelf. Als klein meisje altijd al de droom gehad om juf te worden en zag ik mijn eigen juf van...

Les ideeën voor het basisonderwijs

Les ideeën voor het afsluiten van het schooljaar en om mee te starten Het einde schooljaar is in zicht en dat betekent afronden met je groep en team. In dit blog geef ik een aantal leuke les ideeën in het basisonderwijs mee die in je voorbereiding voor het nieuwe...

Basisschool startgesprekken voor relatieopbouw en betrokkenheid

Het is belangrijk om het nieuwe schooljaar straks goed met ouders te starten. Inmiddels zijn veel scholen een zogenaamd startgesprek met ouders gewend. Soms met de leerling erbij, vaak nog zonder. Maar hoe voer je nu een startgesprek? En wanneer is die effectief? Na...

Wereldburgerschap in de klas: de 17 werelddoelen als basis

Wereldburgerschap in de klas met de 17 werelddoelen Door te werken aan wereldburgerschap, breng je de wereld in je klas en je klas in de wereld. Als ervaren leerkrachten en pedagogen zien we een groeiende nieuwsgierigheid en bezorgdheid onder kinderen over wereldwijde...

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Responsiviteit | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Responsiviteit

Responsiviteit in het onderwijs

Responsiviteit is een cruciale vaardigheid voor onderwijsprofessionals om kinderen optimaal te ondersteunen in hun leerproces.
Door responsiviteit kan de onderwijsprofessional signalen van kinderen oppikken en reageren op een manier die afgestemd is op de individuele behoeften van het kind.

Kenmerken van responsiviteit

Een responsieve onderwijsprofessional is sensitief voor de behoeften en gevoelens van kinderen en stemt zijn of haar aanbod af op de onderwijsleersituatie.
Hij of zij geeft ruimte aan eigen initiatieven van het kind en ondersteunt het kind bij het kiezen, plannen, uitvoeren en evalueren van activiteiten.

Voorbeelden van responsief gedrag

De onderwijsprofessional laat kinderen ervaren dat zij beschikbaar zijn door open en nieuwsgierig te luisteren en tijd te nemen voor gesprekjes.
Zij gaat bij het kind zitten en is sensitief voor het spel en de beleving daarvan van het kind, en geeft vaak positieve feedback om het kind te ondersteunen in zijn gevoel van competentie.

Verantwoordelijkheid en verantwoording

De onderwijsprofessional neemt verantwoordelijkheid

Het dragen van verantwoordelijkheid is een cruciale factor bij het creëren van een succesvolle leeromgeving. Leerkrachten, ouders, leerlingen en het schoolbestuur hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid bij het garanderen van een eerlijk en gelijk onderwijskansen.

voor het creëren van een veilige en stimulerende leeromgeving en geeft verantwoording

Scholen en schoolbesturen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om hun beleid en activiteiten transparant te maken voor ouders, de medezeggenschapsraad en de Inspectie van het Onderwijs. Dit geldt voor alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.

over zijn of haar handelen.

Hij of zij is bereid om zijn of haar aanpak aan te passen aan de behoeften van het kind en is open voor feedback en reflectie.

Betrokkenheid en hyperactiviteit

De onderwijsprofessional is betrokken bij het kind en zijn of haar leerproces en is in staat om hyperactiviteit

Hyperactiviteit is een veelvoorkomend probleem in het onderwijs, dat kan leiden tot concentratiestoornissen en gedragsproblemen bij leerlingen. Het is essentieel om hyperactiviteit te herkennen en te begrijpen om leerlingen te helpen bij het overwinnen van deze uitdaging.

te hanteren door rustig en stabiel te blijven.

Hij of zij gebruikt json-gegevens om het leerproces te monitoren en te evalueren.

Conclusie

Responsiviteit is een essentiële vaardigheid voor onderwijsprofessionals om kinderen optimaal te ondersteunen in hun leerproces.
Door responsiviteit kan de onderwijsprofessional kinderen helpen om hun mogelijkheden te ontwikkelen en hun zelfvertrouwen te vergroten.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 13 juni 2024

Reacties

0 reacties