Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Hyperactiviteit | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Hyperactiviteit

Hyperactiviteit in het onderwijs

Hyperactiviteit is een veelvoorkomend probleem in het onderwijs, dat kan leiden tot concentratiestoornissen

Concentratiestoornissen zijn een veelvoorkomende uitdaging in het onderwijs. Leerlingen met concentratiestoornissen hebben moeite om hun aandacht te focussen en te behouden, wat kan leiden tot problemen bij het leren en het behalen van succes.

en gedragsproblemen

Gedragsproblemen zijn ongewenste gedragingen die voor de omgeving of het kind zelf storend zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld agressie

Agressie is een complex fenomeen dat een grote impact kan hebben op de leeromgeving. Het is belangrijk om agressie te herkennen en te begrijpen om een veilige en inclusieve leeromgeving te creëren.

f, driftig of ongehoorzaam gedrag. Ook vernielzucht of pestgedrag horen hierbij.

bij leerlingen. Het is essentieel om hyperactiviteit te herkennen en te begrijpen om leerlingen te helpen bij het overwinnen van deze uitdaging.

Bij hyperactiviteit is er sprake van extreme beweeglijkheid, impulsiviteit en een gebrek aan concentratie. Leerlingen met hyperactiviteit kunnen zich moeilijk focussen en zijn vaak onrustig, wat kan leiden tot agressie en gedragsstoornissen

Gedragsstoornissen zijn een verzamelnaam voor alle stoornissen bij kinderen, waarbij afwijkend gedrag aangeboren is. Dit is strikt genomen iets anders dan gedragsproblemen, want daarbij is de oorzaak in de omgeving te vinden.

.

Oorzaken van hyperactiviteit

Hyperactiviteit kan worden veroorzaakt door een combinatie van factoren, zoals genetische aanleg, omgevingsfactoren en neurologische factoren. Bovendien kan hyperactiviteit worden verergert door stress, prikkels en andere externe factoren.
Leerlingen met hyperactiviteit hebben vaak moeite met het volgen van instructies, het organiseren van taken en het beheren van hun tijd. Dit kan leiden tot concentratieproblemen

Concentratieproblemen zijn een veelvoorkomende uitdaging in het onderwijs. Leerlingen met concentratieproblemen hebben moeite om hun aandacht te focussen op de leerstof, waardoor hun leerprestaties kunnen lijden.

en gedragsproblemen.

Effecten van hyperactiviteit

Hyperactiviteit kan een significante impact hebben op het leerproces van leerlingen. Leerlingen met hyperactiviteit kunnen moeite hebben met het volgen van lessen, het maken van huiswerk en het behalen van goede cijfers.
Bovendien kan hyperactiviteit leiden tot sociale problemen, zoals moeite met het maken van vrienden en het deelnemen aan sociale activiteiten.

Wijze van aanpak

Het is essentieel om hyperactiviteit te herkennen en te begrijpen om leerlingen te helpen bij het overwinnen van deze uitdaging. Leerkrachten en ouders kunnen helpen door het bieden van ondersteuning en het creëren van een rustige leeromgeving.
Bovendien kunnen strategieën zoals het gebruik van positieve bekrachtiging, het bieden van bewegingsruimte en het aanpassen van lesmateriaal helpen bij het beheren van hyperactiviteit.

Conclusie

Hyperactiviteit is een complex probleem dat een significante impact kan hebben op het leerproces van leerlingen. Door het herkennen en begrijpen van hyperactiviteit kunnen we leerlingen helpen bij het overwinnen van deze uitdaging en een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving creëren.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties