Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Concentratieproblemen | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Concentratieproblemen

Concentratieproblemen in het onderwijs

Concentratie

Concentratie is een cruciale vaardigheid voor leerlingen om succesvol te zijn in hun studie. Het vermogen om zich te concentreren op een taak of opdracht is essentieel voor het behalen van goede resultaten.

problemen zijn een veelvoorkomende uitdaging in het onderwijs. Leerlingen met concentratieproblemen hebben moeite om hun aandacht te focussen op de leerstof, waardoor hun leerprestaties kunnen lijden.

Er zijn verschillende soorten concentratieproblemen, zoals concentratiestoornissen

Concentratiestoornissen zijn een veelvoorkomende uitdaging in het onderwijs. Leerlingen met concentratiestoornissen hebben moeite om hun aandacht te focussen en te behouden, wat kan leiden tot problemen bij het leren en het behalen van succes.

en concentratiebelemmeringen. Concentratiestoornissen zijn aandoeningen waarbij het concentratievermogen niet goed ontwikkeld is. Concentratiebelemmeringen daarentegen zijn situaties waarbij het concentratievermogen wel ontwikkeld is, maar het kind gehinderd wordt in het inzetten van de concentratie.

Bij het diagnosticeren van concentratieproblemen is het belangrijk om andere oorzaken uit te sluiten. Hyperactiviteit

Hyperactiviteit is een veelvoorkomend probleem in het onderwijs, dat kan leiden tot concentratiestoornissen en gedragsproblemen bij leerlingen. Het is essentieel om hyperactiviteit te herkennen en te begrijpen om leerlingen te helpen bij het overwinnen van deze uitdaging.

, gedragsproblemen

Gedragsproblemen zijn ongewenste gedragingen die voor de omgeving of het kind zelf storend zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld agressief, driftig of ongehoorzaam gedrag. Ook vernielzucht of pestgedrag horen hierbij.

en concentratiedoornissen kunnen namelijk ook concentratieproblemen veroorzaken.

Oorzaken van concentratieproblemen

Concentratieproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Het kan komen door de leerling zelf, de leerstof, de leerkracht of de omgeving. Bijvoorbeeld kan een leerling met een concentratiestoornis moeite hebben om zijn aandacht te focussen door een tekort aan dopamine in de hersenen.
Daarnaast kan de leerstof ook een rol spelen bij het veroorzaken van concentratieproblemen. Leerstof die te complex of te saai is, kan een leerling demotiveren en zijn concentratie verminderen.
Ook de leerkracht en de omgeving kunnen een rol spelen bij het veroorzaken van concentratieproblemen. Een leerkracht die niet goed aansluit bij de leerstijl van de leerling, kan een leerling demotiveren en zijn concentratie verminderen.

Wijze van aanpak

Het identificeren en aanpakken van concentratieproblemen is essentieel voor het verbeteren van de leerprestaties van leerlingen. Diverse strategieën helpen hierbij. Ten eerste helpt het om de leerstof aan te passen aan de leerstijl van de leerling. Daarnaast kan het gebruik van visuele hulpmiddelen en het creëren van een rustige leeromgeving ook helpen.
Verder kan het opleiden van leerkrachten en ouders ook helpen bij het identificeren en aanpakken van concentratieproblemen. Zij kunnen namelijk leren om de signalen van concentratieproblemen te herkennen en om gerichte maatregelen te nemen.

Conclusie

Concentratieproblemen zijn een veelvoorkomende uitdaging in het onderwijs. Door de oorzaken en gevolgen van concentratieproblemen te begrijpen en gerichte maatregelen te nemen, dragen we bij aan een beter onderwijssysteem. Iedereen in het onderwijs heeft namelijk deze verantwoordelijkheid. Zo creëren we een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving voor alle leerlingen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 10 juni 2024

Reacties

0 reacties