Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Concentratiestoornissen | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Concentratiestoornissen

Concentratiestoornissen in het onderwijs

Concentratie

Concentratie is een cruciale vaardigheid voor leerlingen om succesvol te zijn in hun studie. Het vermogen om zich te concentreren op een taak of opdracht is essentieel voor het behalen van goede resultaten.

stoornissen zijn een veelvoorkomende uitdaging in het onderwijs. Leerlingen met concentratiestoornissen hebben moeite om hun aandacht te focussen en te behouden, wat kan leiden tot problemen bij het leren en het behalen van succes.

Concentratiestoornissen kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie omvat leerlingen die slechts korte tijd kunnen concentreren, maar in die tijd kunnen ze goed presteren. De tweede categorie bestaat uit leerlingen die snel afgeleid zijn en moeite hebben om terug te komen op het onderwerp. De derde categorie omvat leerlingen die niet efficiënt kunnen concentreren en moeite hebben om taken af te ronden.

Oorzaken van concentratiestoornissen

Concentratiestoornissen kunnen worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals hyperactiviteit

Hyperactiviteit is een veelvoorkomend probleem in het onderwijs, dat kan leiden tot concentratiestoornissen en gedragsproblemen bij leerlingen. Het is essentieel om hyperactiviteit te herkennen en te begrijpen om leerlingen te helpen bij het overwinnen van deze uitdaging.

, gedragsstoornissen

Gedragsstoornissen zijn een verzamelnaam voor alle stoornissen bij kinderen, waarbij afwijkend gedrag aangeboren is. Dit is strikt genomen iets anders dan gedragsproblemen, want daarbij is de oorzaak in de omgeving te vinden.

en ontwikkelingsstoornissen

Ontwikkelingsstoornissen zijn een breed scala aan psychische of neurologische aandoeningen die de normale ontwikkeling van een kind belemmeren. Het kan gaan om leerstoornissen, problemen met spraak en de zintuigen, of andere stoornissen die de ontwikkeling van een kind hinderen.

. Bovendien kunnen ook concentratieproblemen

Concentratieproblemen zijn een veelvoorkomende uitdaging in het onderwijs. Leerlingen met concentratieproblemen hebben moeite om hun aandacht te focussen op de leerstof, waardoor hun leerprestaties kunnen lijden.

worden veroorzaakt door externe factoren zoals een onrustige leeromgeving of een gebrek aan structuur en routine.

Om concentratiestoornissen aan te pakken, is het belangrijk om een goede leeromgeving te creëren die stimuleert en ondersteunt. Dit kan worden bereikt door het aanbieden van verschillende leerstijlen, het bieden van extra ondersteuning en het creëren van een rustige en georganiseerde leeromgeving.

Wijze van aanpak

Om concentratiestoornissen aan te pakken, is het belangrijk om een individuele aanpak te hanteren. Dit kan worden bereikt door het identificeren van de oorzaken van de concentratiestoornissen en het bieden van een op maat gesneden onderwijsprogramma. Bovendien kan het gebruik van verschillende leerstrategieën, zoals het gebruik van visualisaties en het bieden van extra tijd, helpen om concentratiestoornissen te overwinnen.
Daarnaast is het belangrijk om leerlingen met concentratiestoornissen te ondersteunen en te motiveren. Dit kan worden bereikt door het bieden van positieve feedback, het stellen van haalbare doelen en het creëren van een veilige en ondersteunende leeromgeving.

Conclusie

Concentratiestoornissen zijn een veelvoorkomende uitdaging in het onderwijs, maar kunnen worden overwonnen door het bieden van een goede leeromgeving, het identificeren van de oorzaken en het bieden van een op maat gesneden onderwijsprogramma. Door het bieden van ondersteuning en motivatie, kunnen leerlingen met concentratiestoornissen worden geholpen om hun volledige potentieel te bereiken.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties