Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Agressie | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Agressie

Agressie in het onderwijs

Agressie is een complex fenomeen dat een grote impact kan hebben op de leeromgeving. Het is belangrijk om agressie te herkennen en te begrijpen om een veilige en inclusieve leeromgeving te creëren.
Agressie kan worden gekenmerkt door woede en/of geweld dreigen of handelen. Het kan worden ingezet om iets of iemand te beschadigen en wensen duidelijk te maken. Agressie is grensoverschrijdend gedrag dat gevoelens van angst, pijn, boosheid en verdriet kan veroorzaken.

Oorzaken van agressie

Agressie kan worden veroorzaakt door diverse factoren, zoals frustratie, angst, pijn en verdriet. Het kan ook worden veroorzaakt door een gebrek aan sociale vaardigheden, zoals communicatie en conflictbeheersing.

Bij agressie spelen ook gedragsproblemen

Gedragsproblemen zijn ongewenste gedragingen die voor de omgeving of het kind zelf storend zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld agressief, driftig of ongehoorzaam gedrag. Ook vernielzucht of pestgedrag horen hierbij.

, hyperactiviteit

Hyperactiviteit is een veelvoorkomend probleem in het onderwijs, dat kan leiden tot concentratiestoornissen en gedragsproblemen bij leerlingen. Het is essentieel om hyperactiviteit te herkennen en te begrijpen om leerlingen te helpen bij het overwinnen van deze uitdaging.

en gedragsstoornissen

Gedragsstoornissen zijn een verzamelnaam voor alle stoornissen bij kinderen, waarbij afwijkend gedrag aangeboren is. Dit is strikt genomen iets anders dan gedragsproblemen, want daarbij is de oorzaak in de omgeving te vinden.

een rol. Leerlingen met deze problemen kunnen agressie inzetten om hun wensen duidelijk te maken of om zichzelf te beschermen.

Vormen van agressie

Er zijn verschillende vormen van agressie, zoals fysieke agressie en psychische agressie. Fysieke agressie omvat het toebrengen van lichamelijk letsel of het vernielen van iets. Psychische agressie omvat dreigen, schelden of vernederen.
Er is ook een verschil tussen reactieve agressie en proactieve agressie. Reactieve agressie is een impulsieve reactie op een gebeurtenis of voorval, terwijl proactieve agressie een weloverwogen agressief gedrag is waarmee de dader in korte tijd zijn doelen wil bereiken.

Gevolgen van agressie

Agressie kan leiden tot negatieve gevolgen, zoals depressie

Depressie is een ernstige aandoening die een grote impact kan hebben op het leven van leerlingen. Het is belangrijk om depressie te herkennen en te behandelen om leerlingen te helpen een gelukkig en succesvol leven te leiden.

en motivatie

Motivatie is de drijvende kracht achter het leren en presteren van leerlingen. Het is cruciaal om kinderen gemotiveerd te houden voor hun taken en activiteiten.

problemen. Het kan ook leiden tot een verstoring van de leeromgeving en een verminderde kwaliteit van het onderwijs.

Bovendien kan agressie ook leiden tot een verminderde zelfvertrouwen en een verminderde sociale vaardigheden bij leerlingen.

Wijze van aanpak

Het is belangrijk om agressie te herkennen en te begrijpen om een effectieve aanpak te kunnen ontwikkelen. Dit kan worden gedaan door het identificeren van de oorzaken van agressie en het ontwikkelen van strategieën om agressie te voorkomen en te verminderen.
Het is ook belangrijk om leerlingen te leren hoe zij agressie kunnen herkennen en hoe zij kunnen reageren op agressie.

Conclusie

Agressie is een complex fenomeen dat een grote impact kan hebben op de leeromgeving. Het is belangrijk om agressie te herkennen en te begrijpen om een veilige en inclusieve leeromgeving te creëren.
Door het identificeren van de oorzaken van agressie en het ontwikkelen van strategieën om agressie te voorkomen en te verminderen, kunnen we een positieve impact hebben op de leeromgeving en de leerlingen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 10 juni 2024

Reacties

0 reacties