Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Motivatie | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Motivatie

Motivatie in het onderwijs

Motivatie is de drijvende kracht achter het leren en presteren van leerlingen. Het is cruciaal om kinderen gemotiveerd te houden voor hun taken en activiteiten.
Er zijn twee soorten motivatie: intrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie is een cruciale factor in het leerproces. Het is de motivatie die van binnenuit komt en daarmee is het de motor van het leren. Goede leraren weten de intrinsieke motivatie van leerlingen op gang te brengen.

en extrinsieke motivatie

Extrinsieke motivatie is een vorm van motivatie waarbij een persoon gemotiveerd wordt door externe prikkels. Deze prikkels kunnen straf of beloning inhouden. Het doel is om een bepaalde uitkomst te bereiken, zoals een voldoende of een prijs.

. Intrinsieke motivatie komt van binnenuit en is gebaseerd op de eigen interesses en doelstellingen van de leerling. Extrinsieke motivatie daarentegen wordt gestimuleerd door factoren van buitenaf, zoals beloningen of erkenning.

Een tekort aan motivatie kan leiden tot een gebrek aan prestaties en een verminderde inzet bij taken. In het onderwijs kan het gebrek aan uitdaging of te hoge eisen leiden tot gedemotiveerde leerlingen.

Intrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie is de meest effectieve vorm van motivatie omdat het gebaseerd is op de eigen interesses en doelstellingen van de leerling. Leerlingen met een hoge intrinsieke motivatie zijn meer gemotiveerd om te leren en presteren.
Een voorbeeld van intrinsieke motivatie is wanneer een leerling gemotiveerd is om een bepaalde taak te voltooien omdat hij/zij het interessant vindt of omdat hij/zij het als een uitdaging ziet.

Extrinsieke motivatie

Extrinsieke motivatie is gebaseerd op factoren van buitenaf, zoals beloningen of erkenning. Leerlingen met een hoge extrinsieke motivatie zijn meer gemotiveerd om te leren en presteren omdat zij een bepaalde beloning of erkenning verwachten.
Een voorbeeld van extrinsieke motivatie is wanneer een leerling gemotiveerd is om een bepaalde taak te voltooien omdat hij/zij een sticker of een andere beloning verwacht.

Zelfdeterminatie theorie

De zelfdeterminatie theorie

Zelfdeterminatie theorie is een belangrijke theorie in de psychologie die zich richt op de motivatie van individuen. Deze theorie is ontwikkeld door Deci en Ryan en is gebaseerd op het idee dat mensen gemotiveerd zijn om te leren en te groeien wanneer zij autonomie, competentie en sociale verbondenheid ervaren.

stelt dat mensen gemotiveerd zijn om taken te voltooien omdat zij het gevoel hebben dat zij controle hebben over hun eigen leven en activiteiten.

Leerlingen met een hoge zelfdeterminatie zijn meer gemotiveerd om te leren en presteren omdat zij het gevoel hebben dat zij controle hebben over hun eigen leerproces.

Conclusie

Motivatie is een cruciale factor in het leren en presteren van leerlingen. Door de oorzaken en gevolgen van motivatie te begrijpen en gerichte maatregelen te nemen, kunnen we een meer gemotiveerde en succesvolle leeromgeving creëren.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties