Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Bewegend leren | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Bewegend leren

Bewegend leren: een nieuwe manier van leren

Bewegend leren is een innovatieve aanpak van leren waarbij fysieke beweging wordt gecombineerd met cognitieve leeractiviteiten. Dit kan plaatsvinden tijdens of naast de lessen, maar ook buiten de school door middel van bewegingsactiviteiten die gekoppeld zijn aan leren.
Er zijn twee hoofdvormen van bewegend leren: beweging tussen de lesactiviteiten en bewegend leren tijdens het vermenigvuldigen, optellen, spellen of tijdens andere leerstof. Het eerste type omvat korte beweegbreaks tussen de lessen, terwijl het tweede type leerlingen in staat stelt om beweging te combineren met leren.

Voordelen van bewegend leren

Onderzoeken hebben aangetoond dat bewegend leren een positieve invloed heeft op de hersenactiviteiten. Leerlingen kunnen zich beter concentreren en de taakgerichtheid neemt toe. Bovendien versterkt bewegend leren het zelfvertrouwen van leerlingen.
Bewegend leren kan ook buiten de klas plaatsvinden door middel van spelvormen die cognitieve leerdoelen bevatten. Dit kan helpen om leerlingen te motiveren en hun leerprestaties te verbeteren.

Onderzoek naar bewegend leren

De laatste jaren is er veel aandacht voor bewegend leren en de positieve effecten ervan. Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat een (stil)zittend leven vooral op de lange termijn veel negatieve effecten heeft.
Er is beperkt onderzoek beschikbaar naar de positieve resultaten van bewegend leren op jongens en meisjes. Vooralsnog wijzen sommige studies in de richting dat het positiever uitpakt voor meisjes.

Implementatie van bewegend leren

Om bewegend leren succesvol te implementeren, is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen fysieke beweging en cognitieve leeractiviteiten. Leerkrachten en ouders kunnen samenwerken om een leeromgeving te creëren die stimuleert en motiveert.
Door het gebruik van json [‘leren lezen

Leren lezen is een essentiële vaardigheid voor het succesvolle volgen van het onderwijs. Het is een proces dat bestaat uit verschillende fasen, waarbij de leerling stap voor stap leert om geschreven woorden en zinnen te begrijpen.

‘, ‘natuurlijk leren

Natuurlijk leren is een innovatieve aanpak van onderwijs, waarbij de focus ligt op het stimuleren van de intrinsieke motivatie van leerlingen. Dit gebeurt door een leeromgeving te creëren die aansluit bij de talenten en mogelijkheden van de leerlingen.

‘, ‘ontdekkend leren

Ontdekkend leren is een werkwijze die uitgaat van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Het stimuleert hen om de wereld actief te onderzoeken en verbanden te zien tussen nieuwe en eerder verworven kennis.

‘, ‘lerende school

Een lerende school is een organisatie waarbij het leren van alle betrokkenen centraal staat. Het beleid is gericht op het creëren van een leeromgeving waar medewerkers van en met elkaar kunnen leren.

‘,’samenwerkend leren

Samenwerkend leren is een leerstrategie waarbij leerlingen samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Deze aanpak stimuleert actief leren, kritisch denken en probleemoplossend vermogen.

‘] kan bewegend leren worden geïntegreerd in het onderwijscurriculum.

Conclusie

Bewegend leren is een innovatieve aanpak van leren die kan helpen om leerlingen te motiveren en hun leerprestaties te verbeteren. Door het combineren van fysieke beweging met cognitieve leeractiviteiten, kan bewegend leren een positieve invloed hebben op de hersenactiviteiten en het zelfvertrouwen van leerlingen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 10 juni 2024

Reacties

0 reacties