Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Natuurlijk leren | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Natuurlijk leren

Natuurlijk leren: een nieuwe benadering van onderwijs

Natuurlijk leren is een innovatieve aanpak van onderwijs, waarbij de focus ligt op het stimuleren van de intrinsieke motivatie van leerlingen. Dit gebeurt door een leeromgeving te creëren die aansluit bij de talenten en mogelijkheden van de leerlingen.
Een krachtige leeromgeving is essentieel voor natuurlijk leren, omdat deze optimale mogelijkheden biedt voor zelfontplooiing. In een dergelijke omgeving is er veel ruimte voor interactie en wordt de leerstof aangeboden in een contextuele setting. Natuurlijk leren is gebaseerd op het sociaal constructivisme, waarbij leren wordt gezien als het resultaat van denkprocessen van de leerling.

Kenmerken van natuurlijk leren

Bij natuurlijk leren zijn leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Zij worden gestimuleerd om hun eigen leerdoelen te stellen en hun eigen leerweg te bepalen. Dit proces wordt ondersteund door een leeromgeving die is ingericht op systeemdenken.
Elementen van natuurlijk leren komen ook voor in andere onderwijsconcepten, zoals informeel leren

Informeel leren is een leerproces dat plaatsvindt buiten de traditionele klaslokaal. Het is een natuurlijke manier van leren waarbij leerlingen en volwassenen nieuwe vaardigheden en kennis verwerven door ervaringen en interactie met hun omgeving.

, ontdekkend leren

Ontdekkend leren is een werkwijze die uitgaat van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Het stimuleert hen om de wereld actief te onderzoeken en verbanden te zien tussen nieuwe en eerder verworven kennis.

, onderzoekend leren

Onderzoekend leren is een cruciale component van het onderwijs. Het stimuleert leerlingen om actief te participeren in het leerproces en helpt hen bij het ontwikkelen van kritisch denken en probleemoplossend vermogen.

, samenwerkend leren

Samenwerkend leren is een leerstrategie waarbij leerlingen samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Deze aanpak stimuleert actief leren, kritisch denken en probleemoplossend vermogen.

en bewegend leren

Bewegend leren is een innovatieve aanpak van leren waarbij fysieke beweging wordt gecombineerd met cognitieve leeractiviteiten. Dit kan plaatsvinden tijdens of naast de lessen, maar ook buiten de school door middel van bewegingsactiviteiten die gekoppeld zijn aan leren.

. Deze benaderingen delen hetzelfde doel: het creëren van een leeromgeving die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de leerlingen.

Voor- en nadelen van natuurlijk leren

Critici van natuurlijk leren stellen dat deze benadering kan leiden tot een tekort aan structuur en richting in het onderwijs. Zij menen dat de school een plaats moet zijn waar leerstof wordt doorgegeven die de maatschappij vraagt.
Anderzijds geven voorstanders van natuurlijk leren aan dat deze benadering kan leiden tot een meer persoonlijke en effectievere leerervaring. Zij menen dat de traditionele onderwijsmethoden vaak te veel leerstof aanbieden die niet relevant is voor de leerlingen.

Conclusie

Natuurlijk leren is een innovatieve aanpak van onderwijs die kan leiden tot een meer persoonlijke en effectievere leerervaring. Door de focus te leggen op de intrinsieke motivatie van leerlingen en het creëren van een krachtige leeromgeving, kan natuurlijk leren een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het onderwijs.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties