Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Informeel leren | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Informeel leren

Informeel leren: een natuurlijke leerwijze

Informeel leren is een leerproces dat plaatsvindt buiten de traditionele klaslokaal. Het is een natuurlijke manier van leren waarbij leerlingen en volwassenen nieuwe vaardigheden en kennis verwerven door ervaringen en interactie met hun omgeving.
Informeel leren is een vorm van ervaringsgericht onderwijs

Ervaringsgericht onderwijs (EGO) is een onderwijsconcept dat uitgaat van betrokkenheid en het welbevinden van kinderen. Het concept is gebaseerd op de gedachte dat kinderen een optimale ontwikkeling doormaken als ze betrokken werken en met plezier naar school gaan.

waarbij leerlingen worden uitgedaagd om oplossingen te vinden voor problemen die zij tegenkomen in hun dagelijks leven. Dit type leren is niet beperkt tot de schoolomgeving, maar vindt plaats in alle aspecten van het leven.

Het incidentele karakter van informeel leren

Informeel leren wordt gekenmerkt door zijn incidentele karakter. Leerlingen leren door te reageren op onverwachte situaties en door oplossingen te vinden voor problemen die zij tegenkomen. Dit type leren is flexibel en aanpasbaar aan de behoeften van de leerling.
Informeel leren is een vorm van samenwerkend leren

Samenwerkend leren is een leerstrategie waarbij leerlingen samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Deze aanpak stimuleert actief leren, kritisch denken en probleemoplossend vermogen.

waarbij leerlingen en volwassenen samenwerken om oplossingen te vinden voor problemen. Dit type leren is gebaseerd op het principe van natuurlijk leren

Natuurlijk leren is een innovatieve aanpak van onderwijs, waarbij de focus ligt op het stimuleren van de intrinsieke motivatie van leerlingen. Dit gebeurt door een leeromgeving te creëren die aansluit bij de talenten en mogelijkheden van de leerlingen.

, waarbij leerlingen leren door te doen en te ervaren.

Informeel leren voor volwassenen

Ook volwassenen leren door informeel leren. Zij leren door ervaringen en interactie met hun omgeving. Informeel leren is een belangrijke manier voor volwassenen om nieuwe vaardigheden en kennis te verwerven en om hun carrière te ontwikkelen.
Informeel leren is een vorm van onderzoekend leren

Onderzoekend leren is een cruciale component van het onderwijs. Het stimuleert leerlingen om actief te participeren in het leerproces en helpt hen bij het ontwikkelen van kritisch denken en probleemoplossend vermogen.

waarbij leerlingen en volwassenen worden uitgedaagd om oplossingen te vinden voor problemen. Dit type leren is gebaseerd op het principe van ontdekkend leren

Ontdekkend leren is een werkwijze die uitgaat van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Het stimuleert hen om de wereld actief te onderzoeken en verbanden te zien tussen nieuwe en eerder verworven kennis.

, waarbij leerlingen leren door te ontdekken en te ervaren.

Wijze van aanpak

Het stimuleren van informeel leren kan worden gedaan door leerlingen te laten samenwerken met klasgenoten waar zij normaal gezien nauwelijks mee omgaan. Ook kan het worden gedaan door een dagelijks onderdeel van het curriculum, zoals een rekenles, voor een keer helemaal anders in te richten door de leerlingen mee op pad te nemen.
Informeel leren kan worden gestimuleerd door het creëren van een leeromgeving die uitnodigt tot interactie en exploratie. Dit kan worden gedaan door het gebruik van json [‘natuurlijk leren’, ‘onderzoekend leren’,’samenwerkend leren’, ‘ontdekkend leren’, ‘ervaringsgericht onderwijs’] in het onderwijs.

Conclusie

Informeel leren is een belangrijke manier van leren die plaatsvindt buiten de traditionele klaslokaal. Het is een natuurlijke manier van leren waarbij leerlingen en volwassenen nieuwe vaardigheden en kennis verwerven door ervaringen en interactie met hun omgeving. Door het stimuleren van informeel leren kunnen we een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving creëren voor alle leerlingen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties